Minilex - Lakipuhelin

Takausvelan vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takausvelalla tarkoitetaan velkaa, josta päävelan taannut henkilö on vastuussa. Käytännössä siis takausvelkaa on se velka, joka tulee takaajan maksettavaksi takaussitoumuksen perusteella. Kuten muutkaan velat eivät takausvelatkaan ole ikuisia, vaan ne vanhenevat tietyssä ajassa.

Jos takaus on annettu omavelkaisena takauksena vanhenee takausvelka kolmessa vuodessa velan eräpäivästä lukien. Omavelkaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jossa takaaja vastaa päävelasta kuten omasta velastaan. Tällöin velkojalla on oikeus vaatia velan maksua takaajalta samalla tavalla kuin hänellä on oikeus vaatia sitä varsinaiselta velalliselta. Käytännössä velkoja voi siis vaatia omavelkaiselta takaajalta velan maksua kun velka on erääntynyt maksettavaksi. Mikäli takaus on annettu toissijaisena vanhenee takaus myös kolmessa vuodessa päävelan erääntymisestä. Erona omavelkaiseen takaukseen kuitenkin on, että toissijaisessa takauksessa velkoja voi kohdistaa vaateensa takaajaan vasta silloin, kun suoritusta ei ole saatu perittyä velalliselta itseltään.

Takausvelka vanhenee siis kolmen vuoden kuluessa päävelan erääntymisestä, mikäli velan vanhentumista ei ole tätä ennen katkaistu. Velan vanhentumisen katkaisemisella tarkoitetaan käytännössä sellaisia toimenpiteitä, joilla velkoja ilmoittaa tahtonsa saada suoritus velasta tai velallinen tunnustaa velkaansa. Oikeusjärjestyksemme tuntee sekä oikeudellisia että vapaamuotoisia toimia velan katkaisemiseksi. Mikäli takausvastuuta koskien on kuitenkin annettu tuomio, on vanhentumisaika viisi vuotta. Tällöin alkaa kulua myös ulosottoperusteen määräaika, jonka päättyminen merkitsee takausvelan lopullista vanhentumista.

Kolmen vuoden vanhentumisajan ohella noudatetaan lisäksi 10 vuoden vanhentumisaikaa. Takaussitoumus nimittäin vanhenee kymmenen vuoden kuluttua takaussitoumuksen antamisesta, ellei vanhentumista ole tätä ennen katkaistu. Tällöinkin on muistettava, että velan eräännyttyä maksettavaksi noudatetaan kuitenkin kolmen vuoden vanhentumisaikaa.

Kun takaajana on luonnollinen henkilö eli yksityishenkilö vanhenee takausvelka kuitenkin lopullisesti viimeistään silloin, kun on kulunut 20 vuotta velan erääntymisestä. Mikäli myös velkojana on yksityinen henkilö on lopullinen vanhentumisaika 25 vuotta päävelan erääntymisestä.

Takaus on saatettu antaa myös voimassaololtaan määrätyksi ajaksi. Mikäli näin on sovittu, menettää velkoja oikeutensa takaajaa kohtaa, jos hän ei vaadi takaajalta suoritusta ennen kuin kyseinen aika on päättynyt. Tällöin takausvelan voidaan katsoa vanhentuneen, jos määräaikainen takausvastuu on ehtinyt umpeutua.

Lisäksi on hyvä muistaa, että takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa silloin kun päävelka maksetaan tai se muuten on lakannut. Mikäli päävelka itsessään on siis ehtinyt vanhentua, lakkaa myös takaajan vastuu.

Lisää yleistä tietoa sekä takauksesta että velkasuhteita löydät Minilexin artikkeleista. Yksityiskohtaisissa kysymyksissä on suotavaa kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]