Minilex - Lakipuhelin

Vanhentumisen katkaiseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vanhentumisen katkaisemisen johdosta velan vanhentuminen estyy. Katkaisutoimet jaetaan vapaamuotoisiin sekä oikeudellisiin katkaisutoimiin.  Velan vanhentuminen katkaistaan kunkin velallisen osalta erikseen.

Velan vanhentuminen katkeaa, kun osapuolet eli velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta, velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu. Molemmat osapuolet näin tunnustavat velvoitteen olevan edelleen voimassa. Vanhentuminen katkeaa myös, kun velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle. Velallinen myöntää näin toimellaan vastuunsa voimassaolon. Tunnustamistoimi voi olla mikä tahansa velallisen tekemä toimi, josta käy ilmi vastuun jatkuminen. Velkoja voi myös toimellaan katkaista velan vanhentumisen. Velkoja katkaisee velan vanhentumisen, kun hän muistuttaa velallista velasta. Vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että vastapuoli on saanut tiedon katkaisutoimesta. Esimerkiksi velkojan lähettämän muistutuksen on tultava velalliselle perille ennen kuin vanhentumisaika on kulunut loppuun. Katkaisutoimessa velka on myös yksilöitävä. Vahingonkorvausvelan vanhentumista katkaistaessa on käytävä ilmi velan peruste sekä määrä kohtuudella vaadittavalla tavalla, jos ne eivät ole velallisen tiedossa.

Velkaa koskevan kanteen vireille paneminen tuomioistuimessa katkaisee velan vanhentumisen. Tuomioistuimen ohella voi kysymykseen tulla myös muutkin toimielimet, joissa voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus. Asian tuleminen vireille välimiesmenettelyssä katkaisee myös vanhentumisen. Tämän lisäksi velan ilmoittaminen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä katkaisee vanhentumisen. Vanhentumisen katkaisemiseen riittävää on sekin, että velka muutoin otetaan huomioon tällaisessa menettelyssä. Ulosottoasian vireille panemisella tai velan ottamisella muutoin huomioon ulosottomenettelyssä on niin ikään velan vanhentumisen katkaiseva vaikutus. Viimeisenä oikeudellisena katkaisutoimena on saatavan ottaminen huomioon tuomioistuinsovittelussa tai sellaisessa sovittelumenettelyssä, jossa tehty sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.

Katkaisutoimi katkaisee myös velan pääomaan liittyvät korot ja liitännäissuoritukset huolimatta niiden erääntymisajasta. Näistä ei siis tarvitse erikseen huomauttaa velalliselle. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusia, entisen pituinen vanhentumisaika. Vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion tavoin. Mikäli suoritusvelvollisuus alkaa vasta tuomion antamisen jälkeen, uusi vanhentumisaika lasketaan vasta suoritusvelvollisuuden alkamisesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]