Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisen katkaisutoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan vanhentumisen katkaisutoimet jaetaan kahteen: vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin katkaisutoimiin. Vapaamuotoisten katkaisutoimien joukossa on velkojan yksin tekemiä katkaisutoimia sekä myös katkaisutoimia, jotka osapuolet tekevät yhdessä.

Velan vanhentuminen katkeaa, kun osapuolet ensinnäkin sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta. Osapuolet voivat myös yhteisesti sopia, että vanhentuminen on katkaistu. Molemmat osapuolet näin tunnustavat velan voimassaolon. Vanhentuminen katkeaa myös, kun velallinen suorittaa velkaa taikka muutoin tunnustaa velan. Esimerkiksi velallisen tekemä osasuoritus velasta on velan tunnustamista. Velkoja voi myös toimillaan estää velan vanhentumisen. Vanhentuminen katkeaa, kun velkoja muistuttaa velallista velasta. Muistuttaminen voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä perintäkirje, joka voidaan myöhemmin todistaa saapuneen velalliselle. Muistutuksen on tultava velalliselle ennen kuin vanhentumisaika on kulunut. Tärkeää vanhentumisen katkaisemisessa on, että vastapuoli on saanut tiedon katkaisutoimesta. Velka on myös yksilöitävä. Velkojan kannattaakin ilmoittaa velalliselle vaadittavat tiedot muistutuksessa. Vahingonkorvausvelan vanhentumista katkaistaessa muistutuksesta on käytävä ilmi velan peruste ja määrä kohtuudella vaadittavalla tarkkuudella, jos nämä tiedot eivät jo ole velallisen tiedossa.

Oikeudellisista katkaisutoimista ensimmäinen on velkaa koskevaa kanteen vireille paneminen tuomioistuimessa.  Myös muut laissa säädetyt toimielimet, esimerkiksi Kuluttajavalituslautakunta, joissa voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus tulevat kysymykseen. Asian vireille tuleminen laissa säädetyssä menettelyssä, esimerkiksi välimiesmenettelyssä on myös oikeudellinen katkaisutoimi. Velan ilmoittaminen velallisen konkurssissa taikka muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä katkaisee velan vanhentumisen. Katkaisutoimeksi katsotaan myös velan huomioon ottaminen tällaisessa menettelyssä. Sama vaikutus on niin ikään ulosottoasian vireille panemisella tai velan ottamisella huomioon ulosottomenettelyssä. Viimeinen oikeudellinen katkaisutoimi on velan ottaminen käsiteltäväksi tuomioistuinsovittelussa taikka muussa sovintomenettelyssä, jossa tehty sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi. 

Velan vanhentumisajan kuluminen keskeytyy oikeudellisen katkaisutoimen alussa ja pysyy keskeytyneenä menettelyn alan. Uusi vanhentumisaika alkaa kulua vasta, kun menettely on päättynyt.  Esimerkiksi kanteen tulessa vireille, vanhentumisajan kuluminen keskeytyy menettelyn ajaksi ja uusi vanhentumisaika alkaa kulua kun tuomio on annettu. 

Mikäli sinulla heräsi tarkempia kysymyksiä, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]