Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan vanhentumisesta on säädetty lain tasolla. Vanhentumista koskevista säännöksistä ei voi poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajan eduksi vanhentumisesta voidaan kuitenkin sopia toisin, esimerkiksi pidentää velan vanhentumisaikaa.

Velan vanhentumisen alkaminen riippuu siitä, onko velan erääntymispäivästä sovittu. Mikäli eräpäivästä on sovittu, alkaa vanhentumisaika kulua tästä päivästä. Jos velka voidaan vaatia suoritettavaksi ennen määrättyä eräpäivää velallisen sopimusrikkomuksen perusteella tai muun syyn johdosta, vanhentumisaika alkaa kulua, kun velka on eräännyttämistoimien johdosta erääntynyt. Jollei eräpäivää ole sitovasti ennalta määrätty, vanhentumisaika alkaa kulua, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle tai kun muu velkojana oleva sopijapuoli on täyttänyt oman suoritusvelvollisuutensa. Vanhentumisajankohdan määrittää siten joko eräpäivä tai luovutus- /suoritusajankohta.

Mikäli kyseessä on vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen perustuva velka, alkaa vanhentumisaika kulua eri ajankohdista riippuen korvauksen tai hyvityksen luonteesta. Mikäli kysymys on sopimusrikkomuksesta, alkaa vanhentumisaika kulua siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun muu velkojana oleva sopijapuoli on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Mikäli kyseessä on asiamiehen, edustajan tai muun toimeksisaajan tekemä virhe tai laiminlyönti, alkaa vanhentumisaika kulua, kun toimeksisaaja on tehnyt tilityksen tai siitä kun päämies on havainnut virheen tai laiminlyönnin taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Muuhun kuin sopimussuhteeseen perustuvassa vahingonkorvauksessa alkaa vanhentumisaika kulua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Perusteettoman edun palautuksessa vanhentumisaika alkaa taas siitä, kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta.

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Velka vanhenee siis kolmen vuoden kuluessa edellä mainituista vanhentumisen alkamisajankohdista. Kun velka on vanhentunut, ei sitä voida enää vaatia maksettavaksi. Mikäli velkoja kuitenkin katkaisee velan vanhentumisen ennen kuin kolme vuotta on kulunut umpeen, alkaa uusi kolmen vuoden vanhentumisaika tästä katkaisutoimesta. Velkoja voi siten ikään kuin ylläpitää velkaa kolmen vuoden välein tehtävällä katkaisutoimella.

Velan vanhentumisen katkaisutoimet on jaettu vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin. Velan vanhentuminen katkeaa, 1) kun osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu; 2) velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle; tai 3) velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta. Oikeudellisia katkaisutoimia ovat esimerkiksi saatavan vaatiminen ulosoton kautta tai tuomioistuimessa kanteen avulla.

Velkoja ei voi kuitenkaan loputtomiin siirtää velan vanhentumista, vaan velka vanhenee lopullisesti tietyn ajan kuluessa, jos velallinen ei sitä ole maksanut. Lopullinen vanhentumisajankohta riippuu velan luonteesta. Luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. Vahingonkorvausvelan lopullinen vanhentuminen tapahtuu, kun kymmenen vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta.

Velalla on siten kaksi erilaista vanhentumisaikaa, joista toinen on katkaistavissa ja toinen taas määrittää lopullisen vanhentumisajankohdan, jota ei voi katkaista. Lakimies osaa kertoa, minkä luonteinen saatava on kyseessä ja milloin se on viimeistään katkaistava ja millä keinoin, jotta velka saadaan perittyä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]