Minilex - Lakipuhelin

Velan vanheneminen ja luottotiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan lopullinen vanheneminen vaikuttaa luottotietoihin siten, että niissä oleva maksuhäiriömerkintä poistetaan. Tämän jälkeen luottotiedot ovat niin sanotusti puhtaat.

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Vanhentumisajan lasketaan pääsääntöisesti alkavan kulua velan eräpäivästä. Jos velasta on annettu tuomio, josta ei enää saa valittaa ylempään tuomioistuimeen, tai on olemassa jokin muu peruste ulosoton aloittamiseksi, velan vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta.

Käytännössä velan vanhentumisaika voi kuitenkin olla kolmea tai viittä vuotta pidempi, sillä vanhentuminen voidaan katkaista. Jos vanhentuminen katkaistaan, alkaa kulua uusi, entisen pituinen vanhentumisaika. Vanhentuminen voidaan katkaista joko vapaamuotoisella tai oikeudellisella katkaisutoimella, jossa velka on yksilöitävä. Jos velkaa ei yksilöidä riittävällä tarkkuudella, velka vanhenee alkuperäisen vanhentumisajan päätyttyä.

Velkoja voi katkaista vanhentumisen vapaamuotoisesti esimerkiksi muistuttamalla velallista velasta tai vaatimalla velallista maksamaan velan taikka oikeudellisesti nostamalla velkaa koskevan kanteen tuomioistuimessa tai ilmoittamalla saatavan esimerkiksi velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Vanhentuminen voi tulla katkaistuksi vapaamuotoisesti myös velallisen oman menettelyn seurauksena esimerkiksi silloin, jos velallinen maksaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle. Vanhentuminen katkeaa vapaamuotoisella katkaisutoimella myös silloin, jos velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelyistä, vakuudesta, velan ehtojen muutoksista tai vanhentumisen katkaisemisesta.

Katkaisutoimista huolimatta luonnollisen henkilön eli ihmisen sopimussuhteeseen perustuva rahavelka vanhentuu viimeistään 20 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. Jos velkojanakin on luonnollinen henkilö, lopullinen vanhentumisaika on 25 vuotta. Lopullisen vanhentumisajan jälkeen vanhentumista ei enää voi katkaista ja maksuhäiriömerkintä on poistettava luottotiedoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa