Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen kolmessa vuodessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan tulee kolmen vuoden sisällä periä saatavansa velalliselta tai katkaista velan vanhentuminen. Katkaisemisesta alkaa kulua uusi, kolmen vuoden pituinen vanhentumisaika. Se, mistä hetkestä velan vanhentuminen alkaa kulua vaihtelee tapauksittain.

Velan vanhentumisaika alkaa kulua velan eräpäivästä, jos eräpäivä on velallista sitovasti ennalta määrätty. Mikäli maksulle on esimerkiksi sovittu määräaika, jonka kuluessa se tulee suorittaa, määräajan viimeistä päivää voidaan pitää sovittuna eräpäivänä. Usein eräpäivän sopimisen ohella sovitaan velan eräännyttämisestä sopimusrikkomuksen johdosta. Vanhentumisaika alkaa tässä tapauksessa kulua, kun velka on eräännyttämistoimien johdosta erääntynyt. Toinen vanhentumisajan laskeminen koskee tapauksia, joissa kauppahintaa tai muun vastikkeen eräpäivää ei ole velallista sitovasti ennalta sovittu. Vanhentumisaika alkaa kulua, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle taikka muu kuin velkoja osapuoli on täyttänyt oman suoritusvelvollisuutensa.

Korvausvelkojen osalta velan vanhentumisajan alkamiseksi on neljä eri vaihtoehtoja.  Korvausvelkojen osalta on hyvä huomioida, että jos kuitenkin korvausvelan eräpäivästä on sovittu, vanhentumisaika alkaa eräpäivästä. 

Sopimusrikkomukseen perustuvan hyvityksen vanhentumisaika alkaa kulua, kun ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai kun muu velkojana oleva sopijapuoli on havainnut virheellisyyden sopimuksen täyttämisessä taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Vanhentumisaika alkaa näin ollen tässä tapauksessa sopimusrikkomuksen havaittavuudesta. Asiamiehen, edustajan tai muun toimeksisaajan virheeseen tai laiminlyöntiin perustuvassa vahingonkorvauksessa vanhentumisaika alkaa kulua toimeksisaajan tilityksestä. Mikäli vahingonkorvauksen peruste ei käy ilmi tilityksen tiedoista, vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun päämies on havainnut virheen taikka laiminlyönnin tai hänen olisi pitänyt se havaita. Vahingonkorvausten osalta vanhentumisaika alkaa kun, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Perusteettoman edun palautuksessa vanhentumisaika alkaa, kun palautusvaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun palautuksen perustavan olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta.

Laissa on säädetty enimmäisaika korvausvaatimusten esittämiselle. Korvausvelkojen osalta velan vanhentuminen on joka tapauksessa katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vahinkotapahtumasta, esimerkiksi sopimusrikkomuksesta tai vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Määräaika ei kuitenkaan koske henkilö- tai ympäristövahinkoja. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]