Minilex - Lakipuhelin

Velan vanheneminen ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikään velka ei ole ikuinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki velat vanhentuvat joskus, eikä niitä sen jälkeen voi enää periä. Velkojen vanhentumisesta säädetään pääsääntöisesti velan vanhentumislaissa, mutta myös muualta lainsäädännöstä löytyy yksittäisiä säännöksiä. Esimerkiksi ulosottoon liittyvien saatavien vanhentumisesta säädetään myös ulosottokaaressa. Sen mukaan käräjäoikeuden tuomiolla tai yksipuolisella tuomiolla asetettu ulosottoperuste luonnolliselle henkilölle, on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Tällöin velkoja voi olla kuka tahansa paitsi luonnollinen henkilö eli tavallinen ihminen. Jos taas ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö tai korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on saanut vankeutta tai yhdyskuntapalvelua, on velan vanhentumisaika 20 vuotta. Velan vanhentuminen kestää siis viisi vuotta kauemmin tavallisen ihmisen velkoessa saamisiaan. Osittain tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että tavallinen ihminen ei tiedä kaikkia omia oikeudellisia oikeuksiaan ja helposti vanhentuminen tulee sitten yllättäen. Oikeushenkilöt kun taas ovat perehtyneet perimiseen liittyviin seikkoihin enemmän.

Ulosottoperusteen määräaika lasketaan siitä, kun yksipuolinen tuomio taikka lainvoimainen tuomio tai ulosottoperuste on lopullinen. Tällainen määräajan umpeen kuluminen katsotaan tarkoittavan myös saatavan eli velan lopullista vanhentumista. Tätä määräaikaa ei siis voida katkaista, vaan se kuluu lopullisesti. Tämän jälkeen saatavaa ei voida periä enää esimerkiksi perintötoimiston toimesta tai kuolinpesän omaisuudesta. Velkojalla on kuitenkin oikeus nostaa tuomioistuimessa kanne velallista vastaan ja vaatia, että ulosottoperusteen määräaikaa jatkettaisiin. Mikäli tuomioistuin tähän suostuu, voidaan määräaikaa jatkaa enintään 10 vuotta alkuperäisen määräajan päättymisestä. Tuomioistuin ei kuitenkaan helposti myönnä ajan pidentämistä, vaan siihen vaaditaan esimerkiksi se, että velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksusaantia kätkemällä tai lahjoittamalla omaisuutta, antanut vääriä tietoja tai salannut tietojaan. Velkojan on kuitenkin huomioitava, että mikäli hän haluaa hakea määräajan jatkamista, se on tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluessa määräajan päättymisestä. Sen jälkeen velan periminen on lopullisesti myöhäistä.

Yksinkertaisesti sanottuna velka voidaan katkaista 3 vuoden välein, jolloin sen vanhentumisaika ei pääse kulumaan umpeen. Vuoden 2015 jälkeen veloille kuitenkin asetettiin lopullinen vanhentumisaika. Se tarkoittaa juuri sitä, että vaikka velka katkaistaisiin muistutuksella kolmen vuoden välein, se vanhenee lopullisesti 15 tai 20 vuoden jälkeen ulosottoperusteesta. Muutoinkin on hyvä huomioida, että velan vanhentuminen ulosotossa edellyttää alunperinkin ulosottoperustetta. Mikäli asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä osaaviin lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]