Minilex - Lakipuhelin

Velkojen vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojen vanheneminen riippuu muun muassa velan tyypistä sekä siitä, kuka velkaa perii.

Velkojen yleinen vanhenemisaika on kolme tai viisi vuotta velan eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta. Tämä määräaika koskee kaikkia yrityksen tai yhteisön perimiä velkoja. Ellei velkoja hae velalleen tuomiota jolla hän voi periä saatavaa ulosoton kautta velka vanhenee kolmessa vuodessa. Kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio on sen yleinen vanhenemisaika viisi vuotta.

Velan erityinen vanhentumisaika puolestaan on viisi vuotta. Tämä määräaika koskee julkioikeudellisia maksuja, jotka ovat ulosottokelpoisia ilman erillisitä tuomiota, esimerkiksi siis verot, sakot ja Kelan perimät elatusapusaatavat. Tällaiset velat vanhenevat lopullisesti jo viidessä vuodessa, mutta aika lasketaan maksun määräämis- tai maksuunpanovuotta seuraavan vuoden alusta.

Velkoja voi kuitenkin katkaista velan vanhenemisen esimerkiksi muistuttamalla velallista velasta tai panemalla vireille saatavaa koskevan kanteen tai ulosottoasian. Velan vanheneminen katkeaa myös esimerkiksi silloin kun velallinen suorittaa velkaa tai tunnustaa sen velkojalle. Kun velan vanheneminen on katkaistu alkaa kulua uusi entisen pituinen vanhenemisaika joka voidaan myös katkaista. Velkojen vanhenemiseen liittyy kuitenkin joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi velka joka johtuu rikoksesta ei vanhene niin kauan kuin asiassa voidaan nostaa syyte tai kun asia on vireillä tuomioistuimessa.

Yksityishenkilöiden rahavelat vanhenevat lopullisesti 15 vuodessa tuomion – eli ulosottoperusteen – antamisesta tai 20 vuodessa tuomiosta jos velkojana on yksityishenkilö tai saatavan perusta on rikos josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Toinen edellisestä riippumaton vanhenemisaika on kulunut kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä kun velkojana on yritys tai yhteisö, tai velkojan ollessa yksityishenkilö kun 25 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Velka on siis vanhentunut kun toinen näistä vanhentumisajoista on kulunut umpeen. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää vanhenemisaikaa ulosottoperusteen osalta enintään 10 vuodella jos velallinen vaikeuttaa velkomista olennaisesti.

Velkojen vanhenemiseen liittyy kuitenkin paljon tarkentavaa sääntelyä ja vanhenemistilanteista aiheutuu helposti vääriä tulkintoja. Asian suhteen kannattaakin olla yhteydessä asiantuntijaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]