Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velka vanhentuu yleensä kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Tätä kutsutaan velan yleiseksi vanhentumisajaksi. Velka alkaa yleensä vanhentua sen eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta alkaen. Mikäli velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste, on vanhentumisaika viisi vuotta. Joissakin tapauksissa vanhentumisaika on 10 vuotta.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun velkoja muistuttaa velallista velasta vaikkapa "karhuamalla" velkaa. Sen seurauksena vanhentumisajan kuluminen keskeytyy. Tällöin alkaa uusi, samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös katkaistavissa. Vanhentumisaika katkeaa myös silloin, kun velkoja panee vireille ulosottoasian, nostaa kanteen velan perimiseksi tai kun esimerkiksi velallinen sopii maksujärjestelystä.

Jos velka vanhentuu, se tarkoittaa sitä, että velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa. Vaikka velkoja olisi katkaissut velan vanhentumisen, niin yritysten kuluttajilta perimät velat, joista on olemassa ulosottoperuste, vanhentuvat lopullisesti 15 vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin ulosottoperuste annettiin. Ulosottoperuste tarkoittaa siis tuomiota, jolla maksuperuste on vahvistettu. Mikäli velkojana on yksityishenkilö, velkojen lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta. Mikäli velallinen on omalla toiminnallaan kuitenkin olennaisesti vaikeuttanut velkomista, voi tuomioistuin päättää määräajan pidentämisestä 10 vuodella. Ulosottoperusteen alkamisesta laskettavan vanhentumisen lisäksi sovelletaan kuitenkin rinnakkaisesti luonnollisiin henkilöihin (yksityishenkilöihin) eräpäivästä laskettavaa vanhentumista. Kun velkojana on yritys tai yhteisö, luonnollisen henkilön velka vanhenee lopullisesti 20 vuodessa, vaikka ulosottoperusteesta laskettava vanhentumisaika ei olisi vielä kulunut loppuun. Tämä aika on kuitenkin 25 vuotta silloin, kun myös velkojana on luonnollinen henkilö. Jos kuitenkin edellä kuvattu ulosottoperusteesta laskettava vanhentumisaika on ehtinyt kulua loppuun ennen eräpäivästä laskettavaa vanhentumisaikaa eikä sitä ole jatkettu, velka on vanhentunut lopullisesti. Näistä kahdesta vanhentumisajasta lopullisen vanhenemisen ratkaisee siis se, joka kuluu loppuun ensimmäisenä.

Vanhentumissäännöt voivat olla monimutkaisia, minkä vuoksi vastauksen saamiseksi yksittäiseen omaan kysymykseen on suositeltavaa ottaa yhteyttä Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa