Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velka vanhentuu yleensä kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Tätä kutsutaan velan yleiseksi vanhentumisajaksi. Velka alkaa yleensä vanhentua sen eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta alkaen. Mikäli velasta on annettu tuomio tai muu ulosottoperuste, on vanhentumisaika viisi vuotta. Joissakin tapauksissa vanhentumisaika on 10 vuotta.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun velkoja muistuttaa velallista velasta vaikkapa "karhuamalla" velkaa. Sen seurauksena vanhentumisajan kuluminen keskeytyy. Tällöin alkaa uusi, samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös katkaistavissa. Vanhentumisaika katkeaa myös silloin, kun velkoja panee vireille ulosottoasian, nostaa kanteen velan perimiseksi tai kun esimerkiksi velallinen sopii maksujärjestelystä.

Jos velka vanhentuu, se tarkoittaa sitä, että velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa. Vaikka velkoja olisi katkaissut velan vanhentumisen, niin yritysten kuluttajilta perimät velat, joista on olemassa ulosottoperuste, vanhentuvat lopullisesti 15 vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin ulosottoperuste annettiin. Ulosottoperuste tarkoittaa siis tuomiota, jolla maksuperuste on vahvistettu. Mikäli velkojana on yksityishenkilö, velkojen lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta. Mikäli velallinen on omalla toiminnallaan kuitenkin olennaisesti vaikeuttanut velkomista, voi tuomioistuin päättää määräajan pidentämisestä 10 vuodella. Ulosottoperusteen alkamisesta laskettavan vanhentumisen lisäksi sovelletaan kuitenkin rinnakkaisesti luonnollisiin henkilöihin (yksityishenkilöihin) eräpäivästä laskettavaa vanhentumista. Kun velkojana on yritys tai yhteisö, luonnollisen henkilön velka vanhenee lopullisesti 20 vuodessa, vaikka ulosottoperusteesta laskettava vanhentumisaika ei olisi vielä kulunut loppuun. Tämä aika on kuitenkin 25 vuotta silloin, kun myös velkojana on luonnollinen henkilö. Jos kuitenkin edellä kuvattu ulosottoperusteesta laskettava vanhentumisaika on ehtinyt kulua loppuun ennen eräpäivästä laskettavaa vanhentumisaikaa eikä sitä ole jatkettu, velka on vanhentunut lopullisesti. Näistä kahdesta vanhentumisajasta lopullisen vanhenemisen ratkaisee siis se, joka kuluu loppuun ensimmäisenä.

Vanhentumissäännöt voivat olla monimutkaisia, minkä vuoksi vastauksen saamiseksi yksittäiseen omaan kysymykseen on suositeltavaa ottaa yhteyttä Minilexin lakipuhelimeen.

 

Yhteenveto

 • Yleinen velan vanhentumisaika on kolme vuotta, mutta se voi olla myös viisi tai kymmenen vuotta, riippuen tilanteesta.
 • Velan vanhentumisajan kuluminen voidaan katkaista esimerkiksi velkojan muistuttaessa velasta tai kun velallinen sopii maksujärjestelystä.
 • Mikäli velka vanhentuu, velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa.
 • Yritysten kuluttajilta perimät velat vanhentuvat lopullisesti 15 vuoden kuluessa, kun taas yksityishenkilöiden velkojen lopullinen vanhentumisaika on 20 vuotta, joka voi pidentyä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkomista.
 • Lopullisen vanhenemisen ratkaisee se, kumpi velan vanhentumisaika kuluu loppuun ensin.

 

Summary in English

 • The general limitation period for debt is three years, but it can also be five or ten years, depending on the situation.
 • The expiration of the debt limitation period can be interrupted, for example, when the creditor reminds about the debt or when the debtor agrees on a payment arrangement.
 • If the debt expires, the debtor's obligation to pay the debt ceases.
 • Debts collected by companies from consumers expire definitively within 15 years, while the final expiration period for private individuals' debts is 20 years, which can be extended by 10 years if the debtor has made it substantially more difficult to pay debts.
 • The final expiration is decided by which debt expiration period runs out first.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mistä saa tietää, että onko velka vanhentunut?

Velan vanhentumisesta kannattaa kysyä velkojalta, sillä velan vanhentuminen on usein tapauskohtaista säännöksistä huolimatta. 

 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]