Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisen katkaiseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan vanhentumisaika lakkaa kulumasta, eli vanhentuminen katkeaa, kun vanhentuminen katkaistaan velkojan toimesta. Tällaisesta vapaamuotoisesta katkaisutoimesta on kyse, kun velkoja ja velallinen sopimat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muuttamisesta tai siitä, että velan vanhentuminen on katkaistu. Samoin katkaisutoimi voi olla se, että velallinen tunnustaa velan velkojalla esimerkiksi maksamalla sitä, tai kun velkoja muistuttaa velallista velasta esimerkiksi vaatimalla suoritusta siitä. Velan vanhentumista katkaistaessa velka on yksilöitävä katkaisutoimessa.

Oikeudellisten katkaisutoimien ollessa kyseessä velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja panee vireille velkaa koskevan kanteen tai esittää velkaa koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, kuluttajavalituslautakunnassa tai muussa toimielimessä, jossa se lain nojalla on mahdollista. Samoin vanhentuminen katkeaa, kun velkoja ilmoittaa velan velallista koskevan julkisen haasteen johdosta, konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai kun velka muuten otetaan huomioon tällaisen menettelyn yhteydessä, sekä siinä tapauksessa, että velka otetaan huomioon ulosottomenettelyssä esimerkiksi velkojan pannessa vireille ulosottoasian. Tällöin velan vanhentuminen katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, jona tuomio annettiin tai asian käsittely muutoin päättyi. Vanhentumisaikaa ei katsota katkenneeksi, jos velkoja peruuttaa hakemuksensa tai asian käsittely katkeaa muusta syystä ilman, että velkojan toimesta velalliselle on toimitettu asiasta tiedoksianto tai muu lain edellyttämä ilmoitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]