Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisen vaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun velka vanhentuu, lakkaa siten myös velallisen velvollisuus suorittaa velka. Mikäli velallinen maksaa vanhentuneen velan tai täyttää muun vanhentuneen velvoitteensa, hänellä ei ole oikeutta saada velkojalta takaisin tekemäänsä suoritustaan. Kuitenkin kuluttajalla, yksityistakaajalla ja yksityisellä pantinantajalla on oikeus saada vanhentunut suoritus takaisin velkojalta korkoineen, mikäli velallinen ei tiennyt velan olevan vanhentunut.

Velan vanhentuminen voi johtaa myös siihen, että velkaan liitännäisessä suhteessa oleva velvoite lakkaa. Esimerkiksi takaus ei ole voimassa itsenäisesti velvoitteena, mikäli päävelka on vanhentunut.

Velan vanhentumista ei oteta huomioon tuomioistuimessa viran puolesta, vaan vanhentumisen selvittäminen edellyttää väitteen tekemistä vanhentumisesta. Näin ollen, mikäli velallinen haluaa vedota velan vanhentumiseen, tulee hänen itse olla aktiivinen. Ulosottoviranomaiset eivät saa panna tuomiota täytäntöön, jos velka on vanhentunut tuomion antamisen jälkeen.

Velkoja saa käyttää tietyin edellytyksin vanhentunutta saatavaa kuittaukseen. Ensimmäisen mahdollisuuden edellytyksenä on, että kuittauksen edellytykset ovat täyttyneet ennen saatavan vanhentumista. Näillä viitataan pakollisen kuittauksen edellytyksiin, jotka ovat saamiseen vastakkaisuus, samanlaatuisuus sekä vastasaatavan perimiskelpoisuus. Toisen mahdollisuuden edellytyksenä on, että osapuolten saatavat liittyvät samaan oikeussuhteeseen.

Velan vanhentuminen ei vapauta velallisen antamaa vakuutta. Velan vanhentuminen ei siten estä velkojaa saamasta suoritusta sellaisesta vakuudeksi annetusta velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa