Minilex - Lakipuhelin

Velkojen vanheneminen ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosottovelan vanhentuminen tarkoittaa sitä, että velallinen ei ole velvollinen maksamaan velkaansa eikä velkojalla toisaalta ole oikeutta periä velkaa. Tuomioistuin voi antaa velkaa koskevan ulosottoperusteen velkojan hakemuksesta, mikäli velallinen ei maksa velkaansa maksunsaajalle. Ulosottoperusteisen velan vanhenemisaika on viisi vuotta. Määräaika lasketaan siitä, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Ulosottoperusteen vanhenemista koskevat lisäksi eräät erityiset vanhenemisajat. Luonnolliselle henkilölle asetettu ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Määräaika on 20 vuotta, jos velallisen lisäksi myös velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun. Ulosottoperusteen määräaika lasketaan siitä, kun yksipuolinen tuomio, lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu lopullinen ulosottoperuste on annettu. Määräajan kuluttua saatava on lopullisesti vanhentunut, eikä sitä voida periä enää.

Velkojalla on kuitenkin tietyissä tilanteissa mahdollisuus nostaa tuomioistuimessa kanne ulosottoperusteen määräajan jatkamiseksi. Tuomioistuin voi pidentää määräaikaa enintään 10 vuotta laskettuna alkuperäisen määräajan päättymisestä. Edellytyksenä on, että velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia joko kätkemällä tai lahjoittamalla omaisuuttaan, lisäämällä perusteettomasti velkojensa määrää, salaamalla tietoja tai antamalla vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan konkurssissa, ulosotossa, yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyssä tai yrityssaneerausmenettelyssä tai muilla vastaavilla, selvästi sopimattomilla toimilla järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoksi.  Ulosottoperusteen määräaikaa ei kuitenkaan saa jatkaa, jos sitä voidaan pitää velallisen kannalta kohtuuttomana. Velkojan tulee nostaa kanne viimeistään kahden vuoden kuluttua alkuperäisen määräajan päättymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]