Minilex - Lakipuhelin

Velan yleinen vanhentumisaika

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Velan vanhentuminen johtaa pääsääntöisesti velan lakkaamiseen. Yleistä vanhentumisaikaa pohdittaessa on otettava huomioon kaksi seikkaa: mistä hetkestä vanhentumisaika alkaa kulua ja onko sitä katkaistu?

Yleisen vanhentumisajan alkamisajankohta

Jos velan eräpäivä on sovittu ennalta, alkaa vanhentumisaika kulua eräpäivästä. Velka, jonka eräpäivä on velallista sitovasti etukäteen sovittu saattaa joissain tapauksessa erääntyä maksettavaksi aiemmin. Velkoja voi eräännyttää velan suoritettavaksi ennenaikaisesti esimerkiksi sopimusrikkomuksen perusteella. Tällöin vanhentumisaika alkaa kulua velkojan eräännyttämistoimesta.

Kauppahinnalla, jolla ei ole ennalta määrättyä eräpäivää, on asiasta oma sääntönsä. Lain mukaan vanhentumisaika alkaa kulua, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen ostajalle. Tämä pätee yleisesti ostotilanteisiin, vaikkei kyseessä olisikaan kiinteän tavaran luovutus. Tavaran kauppahintaan rinnastettava velka on esimerkiksi kampaamopalvelusta maksettava hinta.

Korvausvelassa pääsääntönä on yleisen vanhentumisajan alkaminen hetkestä, kun vahingon kärsijä huomaa korvausperusteen (tavaran virhe, edustajan laiminlyönti, tms.) tai hänen olisi pitänyt sen huomata. Jos vahingonkorvaus ei perustu sopimusrikkomukseen, yleinen vanhentumisaika alkaa kulua vasta, kun sekä korvausperuste että vahingonaiheuttaja tiedetään. Vahingonkorvausveloille on kuitenkin asetettu takaraja: korvausperusteen syntyhetkestä alkaa kulua kymmenen vuoden toissijainen vanhentumisaika. Jos kymmenen vuotta ehtii kulua umpeen ennen kuin yleistä kolmen vuoden vanhentumisaikaa voidaan alkaa laske, velka lakkaa. Rikoksesta johtuva velka taas ei vanhene niin kauan kuin asiasta voidaan nostaa syyte tai kun sitä käsitellään tuomioistuimessa.

Lopuksi mainittakoon vielä velat, joiden yleisen vanhentumisajan alkamishetki ei määräydy edellä mainituilla tavoilla. Näitä ovat muun muassa toistaiseksi myönnetyt velat, joilla ei ole ennalta määrättyä eräpäivää. Näihin velkoihin sovelletaan myös velan syntyhetkestä laskettavaa toissijaista vanhentumisaikaa. Sen jälkeen kun velka velkojan vaatimuksen tai muun syyn johdosta erääntyy maksettavaksi, lasketaan yleistä kolmen vuoden vanhentumisaikaa erääntymispäivästä.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Yleisen vanhentumisajan katkaiseminen

Kolmen vuoden yleinen vanhentumisaika voidaan katkaista. Käytännössä vanhentumisajan katkaiseminen tarkoittaa sitä, että vanhentumisaika nollautuu ja sitä ryhdytään laskemaan katkaisuhetkestä eteenpäin uudelleen. Pääsääntöisesti vanhentumisajan voi katkaista niin monta kertaa kuin haluaa.

Katkaisutoimenpiteitä on kahdenlaisia: vapaamuotoisia ja oikeudellisia. Vapaamuotoinen katkaisutoimenpide on periaatteessa mikä tahansa teko, jolla osapuolet myöntävät velan olemassaolon: maksujärjestelyt, velkoja vaatii maksua, velallinen suorittaa maksua tai muutoin tunnustaa olevansa velkaa. Velka täytyy kuitenkin yksilöidä.

Oikeudellisia katkaisutoimenpiteitä ovat sellaisia, joihin liittyy jonkinasteinen oikeudellinen käsittely. Tyypillisiä ovat kanteet, ulosotot ja lautakuntakäsittelyt. Ollakseen pätevä oikeudellinen katkaisutoimenpide tulee antaa ajoissa velalliselle tiedoksi.

Yleinen kolmen vuoden vanhentumisaika on tapa kannustaa velkojia perimään velkansa ja samalla suojaa velallisia ikuiselta, passiiviselta velkavankeudelta. Velkojan passiivisuus voi johtaa oikeudenmenetykseen. Jos haluat aiheesta lisätietoa, ota yhteys lakimieheemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa