Minilex - Lakipuhelin

Velan vanheneminen konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen koko varallisuus käytetään hänen ennen konkurssin alkamista syntyneiden velkojensa maksamiseen. Normaalisti rahavelka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei vanhenemista tähän mennessä ole katkaistu. Konkurssi aiheuttaa kuitenkin tiettyjen velkojen osalta merkittäviä poikkeuksia tähän sääntöön. Konkurssin kanssa tekemisiin joutuvan olisi hyvä olla tietoinen näistä poikkeuksista sekä siitä, mihin velkoihin nämä poikkeukset eivät päde, sillä näin on mahdollista välttyä tarpeettomilta oikeudenmenetyksiltä ja epäselvyyksiltä.

Jo konkurssin alkamisella on olennaisia vaikutuksia ennen aloittamispäätöstä syntyneisiin konkurssivelallisen velkoihin. Tällaisia velkoja, joihin velallinen siis on sitoutunut ennen tuomioistuimen päätöstä konkurssin alkamisesta, kutsutaan konkurssiveloiksi tai -saataviksi. Konkurssin alkaminen eräännyttää ne konkurssivelat, jotka eivät vielä muuten olisi erääntyneet maksettaviksi, minkä lisäksi alkaminen keskeyttää jo erääntyneiden velkojen vanhenemisen konkurssin ajaksi. Velan vanhenemisen keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että keskeytysperusteen poistuttua velka jatkaa vanhenemistaan siitä kohdasta, jossa vanheneminen oli ennen keskeytymistä. Vanhenemisajan keskeytyminen konkurssin ajaksi koskee siis kaikkia niitä konkurssivelallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen konkurssin alkamista. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin se ns. hakijasaatava, joka on konkurssia hakeneen velkojan saatava konkurssivelalliselta. Keskeyttämisen lisäksi konkurssi nimittäin katkaisee tämän velan vanhentumisen, mikä tarkoittaa sitä, että vanhentumisaika alkaa kokonaan alusta keskeytysperusteen poistuttua. Velan vanhenemisen keskeytymisen ja katkaisun välistä eroa voi myös havainnollistaa arkisella esimerkillä. Keskeytymisen vaikutuksia velkaan voisi verrata ”pause”-napin painamiseen kaukosäätimessä, kun taas velan katkaiseminen olisi verrattavissa ”stop”-napin painamiseen.

Myös muiden velkojen kuin hakijasaatavan vanhentuminen on konkurssissa kuitenkin mahdollista katkaista joko ilmoittamalla saatava konkurssissa tai sillä, että saatava otetaan muuten huomioon pesänhoitajan jakoluetteloehdotuksessa. Kun konkurssisaatava on huomioitu lopullisessa jakoluetteloehdotuksessa, se ei enää vanhene suhteessa konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. Tästä huolimatta konkurssisaatava voi vanhentua suhteessa sellaiseen muuhun velallisen omaisuuteen, jota velallinen esimerkiksi hankkii vasta konkurssin päätyttyä. Tällaiseen muuhun omaisuuteen nähden saatavan vanhentuminen on edelleen katkaistava säännöllisesti, mutta yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan sijaan riittää, että katkaiseminen tässä tapauksessa tehdään viiden vuoden välein.

Kannattaa vielä huomata, että edellä mainitut konkurssin aiheuttamat vaikutukset velan vanhenemiseen koskevat siis vain konkurssisaatavia. Jos velkasuhde on syntynyt vasta konkurssin alkamisen jälkeen, kyseessä ei ole konkurssisaatava vaan ns. massasaatava, jonka konkurssipesä maksaa normaalisti velan erääntyessä. Konkurssin vaikutukset eivät myöskään koske sellaisia velkasuhteita, joissa konkurssivelallinen onkin velkoja suhteessa johonkin toiseen. Nämä velat tulee konkurssista huolimatta suorittaa konkurssipesälle normaalien maksuaikataulujen mukaisesti.

Konkurssin vaikutus velkojen vanhenemiseen saattaa kaiken kaikkiaan vaikuttaa hieman vaikeaselkoiselta asialta. Jos jokin aiheeseen liittyvä aiheuttaa huolta tai tuntuu epäselvältä, asiassa kannattaa kääntyä Minilexin osaavien lakimiesten puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]