Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen ja yksityishenkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkojen vanhentumiseen vaikuttaa esimerkiksi velan tyyppi sekä se, kuka on velan perijä.

Velan yleinen vanhentumisaika on kolme tai viisi vuotta sen eräpäivästä tai tavaran luovuttamisesta laskettuna ja se koskee kaikkia yrityksen tai yhteisön perimiä velkoja. Ellei velkoja hae maksutuomiota tuomioistuimelta velkoja ei voida periä ulosoton kautta ja tällöin velka vanhenee kolmessa vuodessa. Kun maksutuomio on annettu velan vanhentumisaika on viisi vuotta.

Velkojen erityinen vanhentumisaika puolestaan on viisi vuotta ja tämä määräaika koskee julkisoikeudellisia maksuja joihin ei tarvitse hakea maksutuomiota vaan ne ovat ulosottokelpoisia ilman sitä. Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi sakot, verot sekä Kelan perimät elatusapusaatavat. Ne siis vanhenevat lopullisesti jo viiden vuoden kuluttua maksun määräämis- tai maksuunpanovuotta seuraavan vuoden alusta.

Yleinen vanhentumisaika voidaan katkaista vapaamuotoisesti tai oikeudellisin toimin. Velan vanheneminen katsotaan katkenneeksi esimerkiksi kun velkoja muistuttaa velallista velasta, velallinen suorittaa velkaansa tai tunnustaa sen velkojalle, velkoja nostaa saatavaa koskevan kanteen velallista vastaan tai kun velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian. Kun velan vanhentumisaika on katkaistu alkaa kulua uusi entisen pituinen vanhenemisaika, jonka velkoja voi jälleen katkaista. Tästäkin säännöstä on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi rikoksesta johtuva velka ei vanhene niin kauan kuin asiassa voidaan nostaa syyte tai kun asian käsittely on tuomioistuimessa vireillä.

Mitään velkaa ei kuitenkaan peritä ikuisesti, vaan kaikki velat vanhenevat joskus lopullisesti. Yksityishenkilöiden rahavelkojen lopullinen vanhenemisaika on 15 vuotta tuomion – eli ulosottoperusteen – antamisesta tai 20 vuotta siitä silloin kun velkoja on yksityishenkilö tai kun saatava perustuu sellaiseen rikokseen josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Toinen rinnakkainen lopullisen vanhenemisen laskutapa perustuu velan erääntymiseen. Yksityishenkilön rahavelka vanhenee tällöin lopullisesti kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä jos velkojana on yritys tai yhteisö, tai kun erääntymisestä on kulunut 25 vuotta kun velkojana on yksityishenkilö. Nämä kahdentyyppiset vanhentumisajat ovat toisistaan riippumattomia ja velka vanhenee kun toinen määräajoista kuluu umpeen. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää ulosottoperusteeseen perustuvaa määräaikaa enintään 10 vuodella jos velallinen vaikeuttaa velkomista olennaisesti.

Velkojen vanhenemiseen liittyy kuitenkin runsaasti muutakin erinäistä sääntelyä ja vanhenemistilanteissa on paljon tilaa väärille tulkinnoille. Jos haluaa olla varma omien velkojen vanhenemiseen liittyvistä seikoista on usein syytä olla yhteydessä ammattilaiseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa