Minilex - Lakipuhelin

Vanhentuneen velan perintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa saatavien perinnässä on säännelty hyvästä perintätavasta. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista taikka muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Hyvään perintätapaan kuuluu, ettei vanhentunutta tai muuten päättynyttä velkaa saa periä. Tämän lisäksi hyvään perintätapaan myös kuuluu, ettei perinnässä saa aiheutua velalliselle kohtuuttomia kustannuksia taikka tarpeetonta haittaa. Samoin velallisen maksujärjestelyihin on suhtauduttava vastuullisesti.

Näin ollen vanhentunutta tai muuten lakannutta velkaa ei saada periä. Tärkeää on huomata, että velan perintä pysyy kuitenkin voimassa, mikäli velkoja on katkaisutoimillaan katkaissut velan vanhentumisen. Katkaisutoimien tekeminen on mahdollista niin kauan kuin velka vanhenee lopullisesti. Velan lopullinen vanhentuminen katsotaan joko täytäntöönpanoperusteen antamisesta taikka velan erääntymisestä ja koskee yksityishenkilöiden rahavelkoja. Esimerkiksi velka vanhenee lopullisesti 15 vuodessa ulosottoperusteen antamisesta ja 20 vuodessa taas velan erääntymisestä. Lopullinen vanhentumisaika on 25 vuotta velan erääntymisestä, mikäli velkojana on myös yksityishenkilö. 

Katkaisutoimet voidaan jakaa vapaamuotoisiin sekä oikeudellisiin katkaisutoimiin. Sekä velallisen että velkojan toimet voivat katkaista velan vanhentumisen.  Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi kun velkoja muistuttaa taikka vaatii suoritusta velalliselta. Myös esimerkiksi velan osasuoritus katkaisee velan vanhentumisen. Velkaa koskevan haasteen vireillepano, velan ottaminen huomioon konkurssissa taikka muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä niin ikään esimerkkeinä oikeudellisista katkaisutoimista katkaisevat velan vanhentumisen. Katkaisemisesta alkaa kulua uusi, pääsääntöisesti entisen pituinen vanhentumisaika. Mikäli katkaisutoimia ei ole tehty tehokkaasti, velka on vanhentunut. Näin ollen sitä ei voi periä tehokkaasti velalliselta.  Totta kai velallinen voi halutessaan maksaa myös vanhentuneen velan.

Yksityiskohtaisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa