Minilex - Lakipuhelin

Valmismatkat ja välittäjän vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Matkanjärjestäjä ja välittäjä ovat siten matkustajaa kohtaan yhteisvastuussa. Matkustaja voi valita, kääntyykö hän matkanvälittäjän vai matkanjärjestäjän puoleen, jos esimerkiksi tiedonantovelvollisuutta tai sopimusta ei ole asianmukaisesti täytetty. Matkanjärjestäjä ja -välittäjä ovat aina yhteisvastuussa, kun välittäjä toimii sellaisen ulkomaisen matkanjärjestäjän lukuun, jolla ei ole toimipaikkaa Suomessa. Lisäksi yhteisvastuu voi syntyä silloin, kun matkustajalla on syytä uskoa välittäjän olevan häneen nähden vastuullinen sopijapuoli. Matkanvälittäjälle ei kuitenkaan synny tällaista vastuuta, jos hän toimii sellaisen matkanjärjestäjän lukuun, jolla on toimipaikka Suomessa, ja jos matkustaja on sopimusta tehtäessä selvillä tästä sekä tämän seikan vaikutuksesta hänen oikeuksiinsa. Vapautuakseen vastuusta välittäjän on huolehdittava siitä, että matkustaja varatessaan matkan saa tietää, kuka hänen varsinainen sopimuskumppaninsa on. Lisäksi edellytetään, että matkustaja on selvillä tämän seikan vaikutuksesta hänen oikeusasemaansa. Matkustajan on tämän mukaisesti saatava tieto siitä, että vain matkanjärjestäjä vastaa suhteessa matkustajaan tiedonantovelvollisuuden ja sopimuksen täyttämisestä.

Vaikka välittäjälle ei syntyisi vastuuta matkanjärjestäjän suorituksesta, on välittäjä kuitenkin vastuussa omasta toiminnastaan välittäjänä. Jos välittäjä on esimerkiksi antanut matkustajalle virheellisiä tietoja, jotka eivät perustu matkanjärjestäjän antamiin tietoihin, tämä voi johtaa korvausvelvollisuuteen matkustajaa kohtaan. Milloin matkustajan on tämän lain mukaisesti ilmoitettava jostakin seikasta matkanjärjestäjälle, hän saa tehdä ilmoituksen myös matkanvälittäjälle. Jos matkustaja on esimerkiksi ilmoittanut välittäjälle peruuttavansa sopimuksen, matkanjärjestäjä ei voi vedota siihen, ettei hän ole saanut ilmoitusta.

Varoitukset

-Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa