Minilex - Lakipuhelin

Matkustajan oikeus peruuttaa valmismatka

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä yleisten valmismatkaehtojen nojalla.  Vakioehdoissa myönnetty peruuttamismahdollisuus ei yleensä koske muita matkasopimuksia kuin seuramatkasopimuksia. Valmismatkalaissa on kuitenkin eritelty ne tilanteet, jolloin matkustajalla on aina oikeus peruuttaa valmismatka. Tällöin matkanjärjestäjän on pääsääntöisesti palautettava matkustajalle maksusuoritukset.

Valmismatkan peruuttaminen on ensinnäkin mahdollista, jos matkustajalla on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa sovitulla tavalla vaarantamatta hänen henkeään tai terveyttään. Vaaraa aiheuttavia seikkoja ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistukset, lakot ja muut vastaavat tilanteet. Tilanteissa, joissa viranomaiset ovat nimenomaisesti kehottaneet välttämään matkustamista tietylle alueelle, matkustajalla on aina peruuttamisoikeus. Toiseksi valmismatkan peruuttaminen tulee kyseeseen, jos matkanjärjestäjä on olennaisesti korottanut matkan hintaa tai tehnyt muita olennaisia muutoksia sopimuksiin. Muita olennaisia muutoksia voivat olla muun muassa aikataulu-, kuljetusväline- ja majoitusolojen muutokset. Lisäksi matkustajalla oikeus peruuttaa valmismatka, jos hän on estynyt osallistumasta matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja valmismatkan peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy. Esimerkiksi asianomaisen vakava sairastuminen tai läheisen kuolema taikka vakava sairastuminen ovat lainkohdan tarkoittamia tapahtumia. Jos sen sijaan matkustaja itse kuolee, on hänen oikeudenomistajillaan oikeus peruuttaa valmismatkasopimus.

On syytä muistaa, että matkustajan on joka tapauksessa ilmoitettava valmismatkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle viivytyksettä. Jos matkustaja haluaa peruuttaa valmismatkan odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi, on hänen myös esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Lisäksi tietyissä tilanteissa matkustajan oikeutta peruuttaa valmismatka odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia voidaan rajoittaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »