Minilex - Lakipuhelin

Valmismatka ja vahingonkorvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

Matkustajalla on valmismatkalain mukaan oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavina vahinkoina tulevat siis kysymykseen aineellisen vahingon eri lajit. Sen sijaan lain esitöiden mukaan esimerkiksi epäonnistuneesta lomasta johtuvasta mielipahasta tai virkistäytymismahdollisuuksien menettämisestä ei saa korvausta. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti vahingon syntymistä sekä vahingon ja moitittavan menettelyn välistä syy-yhteyttä.

Valmismatkalain mukainen vahingonkorvausvastuu on presumoitua tuottamusvastuuta. Matkanjärjestäjällä on siten mahdollisuus vapautua korvausvelvollisuudesta osoittaessaan, ettei huolimattomuutta ollut hänen puolellaan. Toisaalta matkanjärjestäjä vastaa lainkohdan nojalla paitsi omasta huolimattomuudestaan myös työntekijöidensä ja käyttämiensä itsenäisten yrittäjien huolimattomuudesta. Matkanjärjestäjän vapauttaa vahingonkorvausvelvollisuudesta lisäksi ylivoimainen este. Ainoastaan matkanjärjestäjään sopimussuhteessa olevan yrittäjän ylivoimainen este ei kuitenkaan poista korvausvelvollisuutta, jos matkanjärjestäjällä itsellään ei ole ylivoimaista estettä.

Valmismatkalain perusteella matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa myös rajoittaa korvausvastuutaan esine- ja varallisuusvahingoista, jos valmismatka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen. Vastuunrajoitus ei joka tapauksessa saa olla matkustajan kannalta kohtuuton.

Varoitukset

-Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa