Minilex - Lakipuhelin

Valmismatka ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmismatkan osalta matkanjärjestäjän sopimusrikkomus saattaa tulla kyseeseen kolmessa erilaisessa tilanteessa. Sopimusrikkomuksen seurauksena matkustajalla on oikeus saada virhe korjatuksi tai oikeus vaatia hinnanalennusta, sopimuksen purkamista, korvaavaa matkaa tai vahingonkorvausta. Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

Matkanjärjestäjän suorituksessa on ensinnäkin virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Toiseksi suoritusvirhe on olemassa, jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle valmismatkoja säätelevässä laissa tarkoitettuja tietoja ja kyseisen laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon. Matkustajalle on annettava tietoja muun muassa valmismatkan sisällöstä, hinnasta, tarvittavista matkustusasiakirjoista, terveysmääräyksistä ja sopimukseen sovellettavista ehdoista. Kolmanneksi matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matkanjärjestäjä laiminlyö lakiin perustuvan avustamisvelvollisuutensa. Virheenä ei joka pidetä sellaisia valmismatkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua. Näin ollen esimerkiksi majoittuminen sijainniltaan, luokitukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sovittua vastaavaan tai parempaan hotelliin ei ole virhe. Sopimusrikkomukseen johtavana virheenä ei myöskään pidetä kuljetusvälineitä koskevia muutoksia, joiden vaikutus matkustusaikaan tai matkustusmukavuuteen on vähäinen.

Aivan pienet ja vähäiset muutokset eivät siis aiheuta sopimusrikkomusta. Se, onko muutoksessa kyse virheestä vai jopa suorituksen parannuksesta riippuu tapauksesta. Matkustajan täytyy osata varautua yllätyksiin ja epävarmuuteen. Jos matkustaja haluaa vedota matkanjärjestäjän suorituksessa olevaan virheeseen, on hänen joka tapauksessa tehtävä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa. 

Uuden lain mukainen järjestelmä vastaa pääpiirteiltään tätä vanhaa järjestelmää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa