Minilex - Lakipuhelin

Valmismatka ja elinkeinonharjoittajan huolimattomuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Matkanjärjestäjän suorituksen virheen pääsääntöisten seuraamusten eli hinnan alennuksen, sopimuksen purkamisen ja korvaavan matkan lisäksi kuluttajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Tämä kuitenkin edellyttää matkanjärjestäjänä toimivan elinkeinonharjoittajan huolimattomuutta. Matkustajalla on nimittäin oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän itsensä tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Tällaisina elinkeinonharjoittajina voivat tulla kyseeseen esimerkiksi matkanjärjestäjän käyttämät hotellit.  Matkustajalla on oikeus korvaukseen edellä mainituin perustein myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä. Korvauksen edellytyksenä on, että viivästyksen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

Vapautuakseen korvausvelvollisuudesta matkanjärjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut matkanjärjestäjän puolella. Matkanjärjestäjä voi siis vapautua korvausvastuusta esimerkiksi silloin, jos hän osoittaa matkustajan itse tai jonkun ulkopuolisen henkilön aiheuttaneen vahingon huolimattomuudellaan. Ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä johtuvista vahingoista matkanjärjestäjä ei ole vastuussa, jos niitä ei olisi voinut estää huolellisellakaan toiminnalla.  

Jotta matkustaja voisi vedota virheeseen, hänen on virheen havaittuaan ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle kohtuullisessa ajassa. Matkustajan on kuitenkin syytä muistaa, ettei tämä aikarajoitus ole voimassa, jos matkanjärjestäjä tai muu sopimuksen täyttämisessä avustanut elinkeinonharjoittaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Törkeän huolimatonta toimintaa on esimerkiksi se, ettei matkanjärjestäjänä toimiva elinkeinonharjoittaja ole varannut matkustajalle majoitusta tai paikkaa kuljetusvälineeseen.

Jos sinulla on kysyttävää valmismatkoista, ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa