Minilex - Lakipuhelin

Valmismatkaehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

Valmismatkaa koskevan sopimuksen ehdot on otettava matkaesitteeseen tai pidettävä matkustajan saatavilla kirjallisesti tai sähköisesti niin, että matkustaja voi tallentaa sopimusehdot. Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen solmimista annettava tieto valmismatkan sopimusehdoista matkustajalle.   

Matkaesitteessä tai muulla tavalla kirjallisesti tai sähköisesti ennalta annetut sopimusehdot ja tiedot sitovat matkanjärjestäjää.  Ehtojen muuttamisen edellytyksenä on se, että matkanjärjestäjä nimenomaisesti on varannut itselleen oikeuden sopimusehtojen muuttamiseen. Sopimusehtojen muutosoikeudesta tulee ilmoittaa ennen sopimuksen solmimista. Sopimusehtojen muutoksesta voidaan myös sopia myöhemmin sopimusosapuolten kesken.

Valmismatkaehtojen on sisällettävä tietyt matkustajaa koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Ensinnäkin sopimusehdoissa on mainittava matkustajan oikeudesta luovuttaa matka toiselle henkilölle. Toiseksi sopimusehdoissa on mainittava matkustajan oikeudesta peruuttaa sopimus. Kolmanneksi matkaa koskevissa sopimusehdoissa on mainittava matkustajan velvollisuudesta ilmoittaa matkasopimusta koskevasta virheestä kohtuullisessa ajassa matkanjärjestäjälle. Tämän ohella on mainittava, milloin matkustajaa sitova matkasopimus syntyy.

Mikäli yleisölle tarjottu valmismatka suuntautuu ulkomaille, matkustajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta.  Siinä tapauksessa, että hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, varaus peruuntuu.

Matkanjärjestäjän on kattavasti annettava tietoa myös muista matkaan liittyvistä tiedoista. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa tiedot kuljetusyhteyksistä sekä matkanjärjestäjän paikallisen edustajan yhteystiedot, johon matkustaja apua tarvitessaan voi ottaa yhteyttä, mikäli matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa omaa henkilökuntaa.

Vinkit

-Myös uuden lain mukaisessa järjestelmässä matkanjärjestäjälle on määrätty laaja tiedonantovelvollisuus. Lakipuhelimen asiantuntijat tarjoavat asiasta lisätietoa.

Varoitukset

-Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa