Minilex - Lakipuhelin

Valmismatka ja ennakkotiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmismatkalaki on nykyisin kumottu matkapalveluyhdistelmistä annetulla lailla. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on laaja tiedonantovelvollisuus matkustajaa kohtaan. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on suojata asiakasta, sillä tiedot palvelevat asiakkaiden yleistä informaationtarvetta. Vaikka valmismatkasta ei laadittaisi matkustajien saataville esitettä, on matkanjärjestäjän huolehdittava, että matkustaja saa valmismatkasta tietyt ennakkotiedot.

Ennen sopimuksen päättämistä matkanjärjestäjän on annettava matkustajalle tiedot valmismatkan tarkemmasta sisällöstä, hinnasta, tarvittavista matkustusasiakirjoista, terveysmääräyksistä ja sopimukseen sovellettavista ehdoista. Lisäksi ennakkoon on annettava tietoja kuljetusyhteyksistä aikatauluineen, matkanjärjestäjän paikallisesta edustajasta matkakohteessa ja muita tarpeellisia tietoja. Tällaisia tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi ohjeet matkan aikana sattuvan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. Matkanjärjestäjän on myös huomautettava matkustajalle matkaan liittyvistä erityisistä riskeistä, matkustajan omasta vastuusta turvallisuudestaan, vakuutusten tarpeellisuudesta ja siitä, että ulkomailla henkilöiden turvallisuudesta vastaavat ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Jos matkalle osallistuu alaikäinen ilman huoltajaa, on matkanjärjestäjän annettava ennakkoon hänen huoltajalleen tiedot, joiden avulla alaikäiseen tai hänestä matkakohteessa vastuussa olevaan saadaan suoraan yhteys.

Ennakkotiedot ja sopimusehdot, jotka on ilmoitettu kirjallisesti tai sähköisesti, sitovat matkanjärjestäjää. Ennakkotietoja saa siten muuttaa vain, jos matkanjärjestäjä on nimenomaisesti varannut siihen tilaisuuden etukäteen tai jos muutoksesta on myöhemmin sovittu. Lisäksi jonkun olennaisen tiedon ilmoittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa matkanjärjestäjän sopimusrikkomuksen, jos laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon. Ennakkotiedoilla on siis ratkaiseva merkitys matkustajan pohtiessa valmismatkan varaamista.

Myös matkapalveluyhdistelmistä annetussa laissa matkanjärjestäjälle on asetettu laaja tiedonantovelvollisuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa