Minilex - Lakipuhelin

Valmismatka ja rikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää. Jos matkustaja valmismatkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän valmismatkalain mukaan avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Kyse on matkanjärjestäjän avustamisvelvollisuudesta, joka on osa hänen suoritusvelvollisuuttaan. Matkustajalta ei siten voida vaatia erillistä korvausta tavanomaisesta avustamisesta aiheutuneesta vaivannäöstä ja menetetystä työajasta.

Matkustajan mahdollisella huolimattomuudella ei ole vaikutusta avustamisvelvollisuuteen. Matkanjärjestäjän on siten avustettava matkustajaa silloinkin, kun matkustaja on pääasiassa omasta syystään joutunut avun tarpeeseen. Rikoksen uhriksi joutunutta matkustajaa matkanjärjestäjän on avustettava esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisessä poliisiviranomaiselle. Matkanjärjestäjän velvollisuus voi lisäksi käsittää avustamisen yhteydenotoissa muihin paikallisiin tai kotimaisiin viranomaisiin, matkustajan omaisiin tai vakuutuksenantajaan.

Käytännössä saattaa joka tapauksessa syntyä hankalia tilanteita siitä, miten pitkälle matkanjärjestäjän avustamisvelvollisuus ulottuu. Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan katsottu olevan avustamisvelvollisuutensa osalta ankaraa vastuuta. Esimerkiksi matkustajan lisäkuluja ei ole kuluttajariitalautakunnan käytännössä tuomittu tavallisesti täysimääräisesti, vaan matkustajalla on ollut tietty omavastuuosuus.

Nämäseikat ovat pysyneet lähes samanlaisina myös uuden lain aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa