Minilex - Lakipuhelin

Matkustajan oikeus sopimuksen purkamiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus ennen matkaa, jos matkanjärjestäjä muuttaa olennaisesti matkaehtoja, matkaohjelmaa tai muita matkajärjestelyjä, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe. Matkustajalla voi olla ennakoituun sopimusrikkomukseen perustuva purkuoikeus esimerkiksi, jos matkanjärjestäjän vastaavissa suorituksissa on äskettäin ilmennyt vakavia puutteita tai huomattavaa taitamattomuutta ja on vahvoja perusteita olettaa, että sovittu matkakin olisi olennaisesti virheellinen.

Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus matkan aikana tai matkan jälkeen, jos matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta. Purku voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun matkan päätarkoitus on osallistua tiettyyn toimintaan tai tapahtumaan, mutta tätä koskevat järjestelyt on olennaisessa määrin laiminlyöty. Samoin voi matkustajalla olla purkuoikeus, jos esimerkiksi matkan keskeisen osuuden muodostavaa laivaristeilyä ei aluksen epäkuntoisuuden vuoksi voidakaan tehdä. Jos matkustaja keskeyttää matkansa säännöksessä tarkoitetun virheen takia, hän voi vaatia sopimuksen purkua paitsi matkan tekemättä jäävältä osalta myös siltä osin kuin palveluksia on jo suoritettu.

Sopimuksen purkamisen johdosta matkustajalla on oikeus saada takaisin maksamansa matkan hinta ja kaikki muut matkanjärjestäjälle jo maksetut matkaan liittyvät maksusuoritukset. Jos matkustaja on saanut matkanjärjestäjältä palautettavissa olevia suorituksia, esimerkiksi hotellikuponkeja, on matkustajan palautettava tällaiset suoritukset matkanjärjestäjälle. Samoin, jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, matkustajan on maksettava matkanjärjestäjälle korvaus, joka vastaa suorituksen arvoa matkustajalle. Matkaan liittyvistä kuljetuksista tai majoituksesta ei voida katsoa koituvan matkustajalle tällaista hyötyä, eikä niistä tarvitse purun yhteydessä maksaa korvausta. Korvaus voi sen sijaan tulla kysymykseen esimerkiksi matkan aikana saaduista aterioista. Jos matkustaja purkaa sopimuksen matkan aikana, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

Käytännössä on mahdollista, etteivät matkanjärjestäjä ja matkustaja ole samaa mieltä sopimusrikkomuksen vakavuudesta ja matkustajan purkuoikeudesta, eikä matkanjärjestäjä suostu järjestämään paluukuljetusta. Jos matkustaja tällöin palaa kotiin omalla kustannuksellaan, hän voi vaatia lisäkuluistaan korvauksen matkanjärjestäjältä jälkikäteen. Purkuoikeuden edellytysten arviointi tapahtuu kuitenkin matkustajan riskillä. Omatoimisen paluun kustannukset voivat jäädä matkustajan vastuulle, jos myöhemmin katsotaankin, ettei matkustajalla ollut riittävää perustetta sopimuksen purkuun.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa