Minilex - Lakipuhelin

Valmismatkan sopimusehdoista ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

Valmismatkaa koskevat sopimusehdot on ilmoitettava joko esitteessä tai ne on pidettävä muuten saatavilla ennen asiakkaan sitoutumista sopimukseen. Vaikka ehtoja ei löytyisi suoraan esitteestä, niihin on viitattava ja kerrottava matkustajalle mistä ne löytyvät. Ehtojen on oltava asiakkaan saatavilla joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa, jotta niiden kopioiminen tai tallentaminen muuttumattomassa muodossa on mahdollista. Ehtojen saatavuudesta voidaan tinkiä vain, mikäli matkaan on lyhyt aika ja ehtojen kirjallinen tai sähköinen toimittaminen olisi kohtuuttoman hankalaa. Matkanjärjestäjä sitoutuu noudattamaan ilmoittamiaan ehtoja ja tietoja, ellei se erikseen varaa oikeutta muutoksiin.  Ehdoissa on valmismatkalain mukaan aina erikseen mainittava matkustajan oikeudesta luovuttaa matka toiselle henkilölle kohtuullista korvausta vastaan, oikeudesta peruuttaa sopimus sekä velvollisuudesta ilmoittaa virheestä. Ehdoista pitää myös selvitä, milloin sitova sopimus syntyy lain tai sopimusehtojen mukaan.

Matkasta laaditun esitteen on oltava helposti asiakkaan luettavissa, mikäli sellainen on laadittu. Esitteessä on kerrottava:

  • matkan hinta, erilliset maksut ja maksuehdot
  • kohde ja matkareitti
  • matkan kesto sekä lähtöä ja paluuta koskevat tiedot
  • kuljetusmuoto ja alustavat aikataulut
  • majoituksen muoto ja kuvaus majoituksen laadusta
  • tieto vaadituista matkustusasiakirjoista ja terveysmääräyksistä
  • matkustajan tarve hankkia vapaaehtoinen matkavakuutus kattamaan henkilö- ja esinevahinkoja sekä peruuntumisesta koituvat kulut
  • matkustajien vähimmäismäärä ja mahdollisesta peruutuksesta ilmoittaminen
  • tiedot matkanjärjestäjän asettamasta vakuudesta

Matkanjärjestäjän on joka tapauksessa informoitava asiakasta edellä mainituista asioista ennen sopimuksen solmimista, vaikka esitettä ei olisi olemassa. Annetut tiedot ovat lähtökohtaisesti sitovia.

Matkatoimistoalan yleisten sopimusehtojen pitää olla sisällytetty mahdolliseen esitteeseen, jos matkanjärjestäjä on sitoutunut noudattamaan niitä. Matkanjärjestäjän omien erityisehtojen tulee olla esillä selkeästi erottuvana kokonaisuutena. Alan yleisistä sopimusehdoista poikkeavasta erityisehdosta on myös huomautettava näkyvästi. Jos esite on kuitenkin lyhyt, eli enintään kahdeksan sivun pituinen, niin yleisiin ehtoihin voidaan pelkästään viitata, jos ne ovat muuten saatavissa. Mikäli alan yleisiä sopimusehtoja ei sovelleta matkaan, niin esitteeseen sisältyvissä tai muutoin saatavilla olevissa sopimusehdoissa on viitattava valmismatkalakiin ja kerrottava, milloin sitova sopimus syntyy lain tai sopimusehtojen mukaan sekä annettava muut lain vaatimat tiedot.

Vinkit

-Lakipuhelimesta saa tietoa uuden lain mukaisesta matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuudesta.

Varoitukset

-Nykyisin valmismatkalaki on kumottu ja sen tilalla on laki matkapalveluyhdistelmistä. Tämä artikkeli käsittelee vanhan lain mukaista järjestelmää.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa