Minilex - Lakipuhelin

Markkinoinnissa annettavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmismatkojen markkinoinnista ja matkaesitteen sisällöstä on otettu tarkat säännökset lakiin. Jos valmismatkasta laaditaan matkustajien saataville matkaesite, siinä on mainittava esitteen voimassaoloaika, matkanjärjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä muita matkaa koskevia tietoja. Matkaesitteestä tulee ilmetä matkan hinta, hintaan sisältyvät palvelut, mahdolliset erikseen perittävät maksut ja maksuehdot sekä matkan kohde tai kiertomatkan kohteet ja matkareitti. Esitteessä tulee olla myös tieto matkan kestosta päivinä tai viikkoina ja kiertomatkoista myös oleskeluajat eri paikkakunnilla samoin kuin lähdön ja paluun päivämäärät sekä paikat. Matkaesitteeseen on tullut ottaa myös tieto kulkuvälineestä, kuljetusmuodosta, matkustusluokasta sekä alustavista aikatauluista. Samoin on ilmettävä majoituksen muoto, sijainti, kohdevaltion sääntöjen mukainen luokitus tai muu mukavuustasoa kuvaava selvitys sekä muut pääominaisuudet, kuten saatavilla olevat palvelukset ja huoneen tai huoneiston tyyppi ja varustetaso. Vaadittaviin tietoihin kuuluvat samoin yleiset tiedot Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten tarvitsemista matkustusasiakirjoista ja niiden hankkimiseen yleensä tarvittavasta ajasta sekä matkaa ja oleskelua koskevista terveysmääräyksistä. Jos matkan toteutuminen on ehdollista ja siihen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia, on matkaesitteessä ilmoitettava tästä seikasta sekä siitä, milloin matkan mahdollisesta peruuttamisesta vähäisen osanottajamäärän takia viimeistään ilmoitetaan. Matkaesitteestä tulee myös ilmetä mahdollinen tarve kattaa henkilö- ja esinevahingoista sekä matkan peruuttamisesta koituvat kulut vapaehtoisella matkavakuutuksella.

Matkasopimukseen sovellettavat ehdot on otettava esitteeseen tai pidettävä ne muulla tavoin matkustajan saatavilla kirjallisina tai sähköisesti siten, että matkustaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Esitteessä on tällöin viitattava sovellettaviin ehtoihin sekä mainittava, mistä ne voi saada tai, jos ehdot on julkaistu matkanjärjestäjän muussa esitteessä, missä ne on julkaistu.

Sopimusehdoissa on mainittava matkustajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi on mainittava, milloin matkustajaa sitova sopimus lain tai sopimusehtojen mukaan syntyy.

Esitteessä tai muuten etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Ehtoja ja muita tietoja saa kuitenkin muuttaa, jos matkanjärjestäjä on nimenomaisesti varannut itselleen oikeuden muutoksiin ja ilmoittanut muutoksesta selkeästi matkustajalle ennen sopimuksen päättämistä tai jos muutoksesta on myöhemmin sovittu.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa