Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen tekemä testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilö on vajaavaltainen, jos hän on alle 18-vuotias tai hän on tuomioistuimen vajaavaltaiseksi julistama. Vajaavaltaisen oikeus tehdä testamentti, eli päätös siitä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen, on rajoitettu. Alaikäinen ei pääsääntöisesti saa tehdä testamenttia, tosin tähän on olemassa kaksi poikkeusta. Ensinnäkin alle 18-vuotias voi tehdä testamentin omaisuudestaan, jos hän on tai on ollut naimisissa. Näin ollen oikeus testamenttiin säilyy myös silloin, kun hän ei enää ole naimissa avion purkautumisen johdosta. Toiseksi 15 vuotta täyttäneellä on oikeus tehdä testamentti omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita. Tällaista omaisuutta on esimerkiksi omalla kesätyöllä ansaittu omaisuus.

Vaikka täysi-ikäinen henkilö olisikin julistettu vajaavaltaiseksi, ei se välttämättä estä hänen oikeuttaan testamentin tekemiseen. Henkilön kykyä tehdä päätös testamentin tekemisestä tulee arvioida kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki mahdollinen näyttö. Oikeus testamentin tekemiseen voi estyä esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi, joka heikentää olennaisesti henkilön päätöksentekokykyä. Jos henkilöltä puuttuu kokonaan kelpoisuus testamentin tekemiseen, ei pätevää testamenttia voida tehdä. 

Laissa testamentti on määritelty pätemättömäksi, jos sen tekemiseen on vaikuttanut henkilön mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnanhäiriö. Huomioitavaa on kuitenkin se, että testamentin pätemättömyys tulee arvioitavaksi vasta perittävän kuoleman jälkeen ja vain siihen kohdistetun moitteen takia. Etukäteen ei siis voida estää testamentin tekemistä, mutta sen pätevyys voidaan jälkikäteen kyseenalaistaa. Mikäli henkilöllä on puolestaan vain alentunut kelpoisuus, voi testamentin tehdä pätevästi, jos alentunut kelpoisuus ei ole vaikuttanut testamentin sisältöön. Vajaavaltaiseksi julistaminen ei siten ole itsessään este testamentin tekemiseen, vaan siihen vaaditaan perusteltua arviota henkilön kyvystä rationaaliseen päätöksentekoon.

Täysi-ikäiselle vajaavaltaiselle on määrätty edunvalvoja, joka huolehtii tämän taloudellisista ja muista asioista. Edunvalvoja ei kuitenkaan pysty yleensä yksin tekemään testamenttia päämiehensä puolesta. Tämä johtuu siitä, että testamentti on niin henkilökohtainen asia, että kukaan ei voi tehdä sitä perittävän puolesta. 

Lsiätietoa vajaavaltaisen tekemästä testamentista saat lakipuhelimestamme.

Vinkit

- Alaikäinen vajaavaltainen voi tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut naimisissa

- Lisäksi 15 vuotta täyttänyt alaikäinen vajaavaltainen voi tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita 

- Vajaavaltaiseksi tuomioistuimen päätöksellä julistettu voi tehdä testamentin, mutta se voi myöhemmin moitteen johdosta tulla pätemättömäksi, jos esimerkiksi henkilön mielisairaus on vaikuttanut testamentin tekoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa