Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaiseksi julistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta henkilö voidaan julistaa vajaavaltaiseksi, kolmen edellytyksen on täytyttävä. Ensinnäkin päämiehen on oltava kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Lisäksi hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muun tärkeän etunsa on oltava vaarassa. Kolmas edellytys on, että llievemmät suojakeinot henkilön suojaamiseksi eivät riitä. Vajaavaltaiseksi julistaminen on siis viimesijainen keino suojata henkilöä. Ainoastaan se, että päämies on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan, ei riitä vajaavaltaiseksi julistamiseen, ja päämiehen etuja on suojattava ensisijaisesti lievemmillä keinoilla. Päämiehen etujen vaarantumista on arvioitava tämän itsensä näkökulmasta ja esimerkiksi pelkkä päämiehen yhteistyöhaluttomuus ei ole riittävä peruste vajaavaltaiseksi julistamiselle.

Jos edellytykset päämiehen vajaavaltaiseksi julistamiseksi ovat olemassa ja hänet päätetään julistaa vajaavaltaiseksi, on hänelle samalla määrättävä edunvalvoja, jos sellaista ei ole vielä määrätty. Päätös voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajaksi. Päämiestä on lisäksi kuultava henkilökohtaisesti ennen päätöksen tekemistä.

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen sekä vajaavaltaiseksi julistaminen tapahtuvat aina tuomioistuimessa, eivät holhousviranomaisessa. Kun tuomioistuin julistaa henkilön vajaavaltaiseksi, se ei täsmennä toimintakelpoisuuden rajoituksen sisältöä päätöksessään. Sen sijaan toimintakelpoisuuden rajoitukset seuraavat suoraan holhoustoimea koskevasta lainsäädännöstä, jossa vajaavaltaisen asemasta on säädetty.

Vinkit

- Vajaavaltaiseksi julistamiselle on kolme edellytystä: henkilön kykenemättömyys hoitaa asioitaan, hänen tärkeä etunsa vaarassa, lievemmät suojakeinot riittämättömät

Varoitukset

- Vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen keino rajoittaa henkilön toimintakelpoisuutta, ensisijaisesti henkilön toimintakelpoisuutta tulisi rajoittaa lievemmillä keinoilla

- Vajaavaltaiseksi julistaminen tapahtuu aina tuomioistuimen päätöksellä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa