Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontaoikeus oikeudenalana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonta tarkoittaa yksilön oikeuksien ja etujen valvontaa tilanteissa, joissa hän ei itse pysty etuaan valvomaan. Kyse voi olla esimerkiksi sairaasta, vanhuudenheikosta tai poissa olevasta henkilöstä. Myös alaikäisten etua valvomaan tarvitaan edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojia ovat pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Kannattaa huomata, että kyse on siis aivan eri asiasta kuin työmarkkinajärjestöjen harjoittamasta edunvalvonnasta.

Edunvalvontaa kutsuttiin ennen vanhaan holhoukseksi – ja toisinaan kutsutaan nykyäänkin. Tätä nimitystä ei kuitenkaan suositella, koska se antaa yksilöä alistavan kuvan. Myöskään ei enää puhuta holhoojasta ja holhokista, vaan edunvalvojasta ja päämiehestä. Uudet termit kuvaavat paremmin toiminnan tarkoitusta: se tapahtuu päämiehen eduksi.

Edunvalvontaoikeutta voidaan luonnehtia vähän tarkemminkin. Se tarkoittaa sitä oikeussääntöjen joukkoa, joka koskee ihmisen oikeudellista toimintakykyä, sen tukemista ja rajoittamista. Edunvalvontaa koskevien säännösten avulla määritellään ihmisen toimintakyky ja sen puuttumisesta johtuvat henkilön etujen ja oikeuksien valvontatavat. Edunvalvontaoikeus määrittää ne säännöt ja menettelytavat, joilla toiselle kuuluvia taloudellisia asioita tarvittaessa hoidetaan. Edunvalvontaoikeuden perustana on käsitys henkilön oikeuskelpoisuuden sekä oikeudellisen toimintakyvyn keskeisestä merkityksestä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisessa.

Edunvalvontaoikeuden tärkeimmistä oikeussäännöistä on säädetty laissa, lähinnä laissa holhoustoimesta. Tämä on luonnollista, koska oikeusvaltiossa tulee säätää lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Mutta on myös joitakin olennaisia oikeussääntöjä, joita ei ole kirjoitettu lakiin. Oikeuskäytännön mukaan tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa kuka hyvänsä voi käyttää toisen puhevaltaa tämän eduksi, vaikka ei ole edunvalvoja. Tätä kutsutaan asiainhuolloksi (negotiorum gestio).

Edunvalvontaoikeutta voi myös luonnehtia oikeudenalaksi, joka tarkastelee ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sen rajoittamista. Yksilön perusoikeuksiin kuuluu omista asioista päättäminen. Mutta jos hänen ymmärryksensä heikkenee, hänen oma etunsa vaatii, että toiset auttavat häntä päätöksenteossa ja edustavat häntä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa