Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilölle voidaan määrätä edunvalvoja useista syistä. Yleisin lienee edunvalvojan määrääminen henkilön taloudellisista asioista huolehtimiseksi, kun päämiehen oma kyky huolehtia asioista on toistaiseksi tai tilapäisesti alentunut esimerkiksi sairauden takia. Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai holhousviranomainen määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Edunvalonnan kohteella on kuitenkin edunvalvonnasta riippumatta tiettyjä taloudellisia ja muita oikeuksia, joita edunvalvonnan aikanakin on kunnioitettava. 

Ensinnäkin edunvalvojan on huolehdittava, että päämies saa tarvittavan hoidon, kuntoutuksen ja huolenpidon. Valvojan on myös kohdeltava päämiehen varallisuutta kunnioittaen ja sitä tuhlaamatta. Edunvalvonnan alaisuudessa olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus saada henkilökohtaisia käyttövaroja tietyn verran kuukaudessa. Summan on oltava riittävä, ja päämies saa itse päättää rahojen käyttämisestä.

Edunvalvoja ei saa hävittää tai myydä sellaista omaisuutta, jolla voi olla erityistä tunne- tai käyttöarvoa edunvalvonnan alaiselle. Valvojan on myös pyrittävä yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen päämiehensä kanssa, eli kunnioitettava myös tämän mielipiteitä, ja perus- ja ihmisoikeuksia. 

Edunvalvojan tulee tarpeen vaatiessa ottaa yhteyttä kunnan sosiaali- tai terveysviranomaisiin jos edunvalvottavan tilanne niin vaatii. Päämiehen varoista ja veloista on pidettävä kirjaa, ja valvojan on pystyttävä esittämään perusteet merkittäville varallisuuden muutoksille tilikauden aikana. Lisäksi suuriin omaisuuseriin liittyviä päätöksiä varten edunvalvojan on hankittava toimiin lupa holhousviranomaiselta. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon tai kiinteistön osto- tai myyntitapahtumat.

Vinkit

- Edunvalonnan kohteella on edunvalvonnasta riippumatta tiettyjä taloudellisia ja muita oikeuksia, joita edunvalvonnan aikanakin on kunnioitettava

- Esimerkiksi päämiehen oikeus käyttörahaan ja valvojan velvollisuus mahdollisimman kattavaan yhteistyöhön päämiehensä kanssa

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa