Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan kohteen oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnan kohde, eli päämies, on oikeuskelpoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että päämieheen voidaan edelleen kohdistaa oikeuksia ja velvollisuuksia. Edunvalvonnan kohteen oikeustoimikelpoisuutta voi sen sijaan olla rajoitettu. Oikeustoimikelpoisuuden rajoittaminen voi tarkoittaa sitä, että päämiehen tekemä merkittävä oikeustoimi myöhemmin julistetaan pätemättömäksi. Henkilön oikeustoimikelpoisuus voi edunvalvojan määräämisestä huolimatta säilyä ennallaan. Toisaalta se voidaan edunvalvonnan myötä myös poistaa kokonaan. Rajoittamisen laajuus riippuu siitä, onko henkilö vajaavaltainen vai ei.

Oikeustoimikelpoisuus puuttuu periaatteessa kokonaan vajaavaltaiselta. Alle 18-vuotias on aina ikänsä perusteella vajaavaltainen. Päämies voi olla vajaavaltainen myös tuomioistuimen päätöksellä, jos siihen on laissa tarkoitettu syy. Vajaavaltaisella päämiehellä ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan tai tehdä oikeustoimia, kuten harrastaa kaupankäyntiä tai lahjoittamista. Tästä huolimatta vajaavaltaisella on niin sanottu vähimmäisoikeustoimikelpoisuus. Sen mukaan vajaavaltainen saa tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Vajaavaltainen voi esimerkiksi ostaa tavanomaisia käyttötavaroita ja palveluita ilman riskiä siitä, että oikeustoimi myöhemmin julistettaisiin pätemättömäksi.

Vajaavaltaiseksi julistamista lievempi puuttuminen päämiehen oikeustoimikelpoisuuteen on tuomioistuimen määräys siitä, että henkilöllä ei ole lainkaan kelpoisuutta tietyn oikeustoimen tekemiseen tai tietyn omaisuuden vallintaan. Tuomioistuin voi esimerkiksi määrätä, että päämiehellä ei ole oikeutta myydä omistamaansa kiinteistöä. Lievimmillään tuomioistuimen on mahdollista rajoittaa päämiehen oikeustoimikelpoisuutta siten, että tämä voi tehdä tiettyjä oikeustoimia vain yhdessä edunvalvojan kanssa. Tällöin päämieheltä ei sinänsä puutu kelpoisuutta tehdä oikeustoimia, mutta hän ei voi ryhtyä ainakaan määrättyyn toimeen omin päin.

Henkilön oikeustoimikelpoisuus edunvalvonnan aikana riippuu täysin edunvalvonnan asteesta. Ainoastaan alaikäisten ja vajaavaltaisiksi julistettujen henkilöiden kohdalla on selvää, että oikeutta merkittävien oikeustoimien tekemiseen ei ole. Muiden päämiesten kohdalla edunvalvojan määrääminen ei sellaisenaan vaikuta päämiehen oikeustoimikelpoisuuteen, vaan tämä saa edelleen vapaasti esimerkiksi myydä ja lahjoittaa omaisuuttaan.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa