Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen luvanvaraiset oikeustoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella on itsellään oikeus tehdä tavanomaisia ja vähämerkityksisiä oikeustoimia. Lisäksi vajaavaltainen saa itse määrätä omalla työllään ansaitsemiensa varojen käytöstä. Kuitenkin tavanomaista suurempiin oikeustoimiin tarvitaan edunvalvojan suostumus. Lisäksi laissa on luettelo vajaavaltaisen oikeustoimista, jotka ovat luvanvaraisia. Tämä tarkoittaa sitä, että joihinkin alaikäisen tai vajaavaltaiseksi julistetun henkilön toimiin tarvitaan holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston lupa. Lupaa oikeustoimeen ei välttämättä tarvitse hakea ennen oikeustoimen tekemistä, sillä luvanvarainen oikeustoimi pätevöityy, kun sille saadaan lupa jälkeenpäin. Luvan hakeminen kuuluu edunvalvojalle. 

Edunvalvojan tulee hakea lupaa oikeustoimelle ensinnäkin, mikäli kyse on tietystä vajaavaltaisen omaisuuden luovuttamisesta. Tämä koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista, omaisuuden luovuttamista pantiksi, perinnöstä luopumista ja perintöosuuden luovuttamista. Lisäksi lupaa tulee hakea myös silloin kun vajaavaltaiselle hankitaan kiinteää omaisuutta. Kiinteällä omaisuudella tarkoitetaan muun muassa omistusoikeutta kiinteistöön tai määräalaan. Muita laissa mainittuja oikeustoimia, joihin edunvalvojan tulee hakea holhousviranomaisen hyväksyntä, ovat esimerkiksi lainan ottaminen, sopimuksen tekeminen kuolinpesän yhteishallinnosta ja sopimuksen tekeminen perinnönjaosta, jos perinnönjaossa ei käytetä pesänjakajaa. Lainan ottamiseen ei kuitenkaan tarvita lupaa, mikäli kyse on valtion takaamasta opintolainasta. Sillä, että edunvalvojan täytyy hakea holhousviranomaiselta lupaa tiettyihin oikeustoimiin, pyritään suojaamaan muun muassa vajaavaltaisen omaisuuden säilymistä ja sitä, että vajaavaltainen ei velkaantuisi raskaasti vajaavaltaisuutensa aikana.

Mikäli edunvalvoja suostuu sellaiseen oikeustoimeen johon hän ei saa lupaa holhousviranomaiselta, oikeustoimi ei sido vajaavaltaista. Vajaavaltainen voi kuitenkin hyväksyä oikeustoimen itseään sitovaksi täysivaltaiseksi tultuaan eli esimerkiksi silloin, kun hän tulee täysi-ikäiseksi. Se, onko toinen osapuoli enää tässä vaiheessa halukas oikeustoimen tekemiseen, on kuitenkin eri asia. Luvan hakemista ja luvanvaraisia oikeustoimia koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa