Minilex - Lakipuhelin

Lausunto oikeustoimikelpoisuudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilön oikeustoimikelpoisuuden todistamiseksi on mahdollista vaatia lausunto. Yleensä lausunto saatetaan vaatia jonkin oikeustoimen, esimerkiksi kiinteistön kaupan, tekemisen yhteydessä. Koska ihminen on 18 vuotta täytettyään lähtökohtaisesti oikeustoimikelpoinen aina kuolemaansa saakka, lausuntoa vaaditaan yleensä silloin, kun on olemassa epäily henkilön oikeustoimikelpoisuudesta. Usein lausunnon laatiminen tulee ajankohtaiseksi, kun henkilöllä epäillään olevan tai hänellä on jo todettu olevan muistisairaus ja hän on tekemässä oikeustoimea. Jos henkilöllä on todettu muistisairaus, lääkärinlausunnon pyytäminen oikeustoimen yhteydessä on suositeltavaa.

Lausunnon oikeustoimikelpoisuudesta tekee laillistettu lääkäri. Lausunto laaditaan kattavan henkilökohtaisen lääkärintarkastuksen perusteella, jossa käydään läpi henkilön oikeustoimikelpoisuutta mahdollisesti heikentävät tekijät ja niiden syyt. Lääkäri laatii lausunnon mahdollisimman laajan henkilön terveyttä koskevan tietoaineiston perusteella ja hän voi käyttää pohjana henkilön aiempia terveystietoja. Tutkittavan oma käsitys hänen toimintakyvystään on luonnollisesti tärkeä selvittää ja tarvittaessa lääkäri voi pyytää henkilöä koskevia tietoja myös omaisilta tai esimerkiksi sosiaaliviranomaisilta. Tilanteen niin vaatiessa myös erikoislääkärin lausunto voi olla tarpeellinen.

Lääkärin on arviointia tehdessään ja lausuntoa laatiessaan oltava tietoinen siitä, minkälaisen oikeustoimen tekemisen yhteydessä lausuntoa pyydetään. Mikäli kyseessä on kovin monimutkainen oikeustoimi, sitä laajemmin ja tarkemmin lääkärin on selvitettävä henkilön toimintakykyä. Lääkärinlausunto ei yksinään ei ratkaise oikeustoimikelpoisuutta, mutta sillä on käytännössä merkittävä vaikutus oikeustoimikelpoisuuden selvittämisessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa