Minilex - Lakipuhelin

Vanhuksen oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa henkilön kelpoisuutta huolehtia omista oikeudellisesti merkityksellisistä asioistaan, sekä taloudellisista mutta myös henkilöön liittyvistä asioistaan. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi esimerkiksi solmia päteviä sopimuksia ja määrätä omaisuudestaan. Täysi oikeustoimikelpoisuus on lähtökohtaisesti kaikilla täysi-ikäisillä ihmisillä. Täysi-ikäisen henkilön oikeustoimikelpoisuutta voidaan kuitenkin rajoittaa tuomioistuimen toimesta, jos henkilö olennaisesti menettää toimintakykyään esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Vanhus tai ikääntynyt henkilö ei ole suoraan ikänsä vuoksi rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, mutta vanhuuteen liittyvät vaivat ja sairaudet voivat aiheuttaa toimintakyvyn heikkenemistä.

Tyypillinen ikäihmisen oikeustoimikelpoisuuden häiriöitä aiheuttava asia on muistisairaus. Tällöin henkilön kyky hahmottaa oikeustoimiensa merkitystä ja seurauksia voi olla heikennyt. Tällaisessa tilanteessa on usein riittävää, jos esimerkiksi sukulainen auttaa ikääntynyttä henkilöä tämän asioiden hoidossa. Tavallinen valtuutus saattaa olla riittävä keino hoitaa useimmat taloudelliset asiat, jos valtuuttajan ymmärryskyky on riittävää. Lisäksi edunvalvontavaltuutus on hyvä vaihtoehto tehdä etukäteisesti mahdollisten vanhuuden sairausten varalle.

Vanhukselle voidaan hakea holhousviranomaiselta eli Digi- ja väestötietovirastolta tai tuomioistuimelta edunvalvojan vahvistamista. Edunvalvojaksi määrätään joko toimeen soveltuva ja suostuva henkilö, esimerkiksi valvottavan läheinen, tai yleinen edunvalvoja, joka on valtion virkamies. Edunvalvoja merkitään holhousviranomaisen toimesta holhousasioiden rekisteriin, ja tämä on myös holhousviranomaiselle tilivelvollinen valvottavansa asioista.

Vanhuksen toimintakelpoisuuden virallinen rajoittaminen tuomioistuimen toimesta on järeämpi keino. Toimintakelpoisuuden rajoittaminen saattaa olla tarpeellista, jos henkilö esimerkiksi jatkuvasti aiheuttaa itselleen taloudellista vahinkoa oikeustoimillaan. Tällöin määrätään myös edunvalvoja hoitamaan niitä asioita, joiden osalta toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Vajaavaltaiseksi julistaminen on kaikkein vakavin puuttuminen henkilön itsehallintaoikeuteen. Se on tarkoitettu sellaisia tilanteita varten, joissa henkilö on lähes täysin kykenemätön asioidensa hoitoon. Vajaavaltaisen edunvalvoja huolehtii käytännössä kaikista vajaavaltaisen taloudellisista asioista.

Varoitukset

- Vanhus tai ikääntynyt henkilö ei ole suoraan ikänsä vuoksi rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, mutta vanhuuteen liittyvät vaivat ja sairaudet voivat aiheuttaa toimintakyvyn heikkenemistä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa