Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuuden puute

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaiselta puuttuu oikeustoimikelpoisuus. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alaikäistä tai sellaista täysi-ikäistä, jonka tuomioistuin on julistanut vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Jollei laissa toisin säädetä, vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Henkilöä koskevia asioita ovat muun muassa päämiehen nimen muuttaminen, uskonnolliseen yhteisöön liittyminen ja siitä eroaminen sekä passin ja henkilökortin hakeminen. Edunvalvoja voidaan määrätä myös henkilöä koskevien asioiden hoitoon. Edunvalvojaa ei voida määrätä hoitamaan korostetusti henkilökohtaisia asioita, joita ovat suostumus lapseksiottamiseen, isyyden tunnustaminen ja isyyden tunnustamisen hyväksyminen. Jos päämies ei kykene niiden merkitystä ymmärtämään, edes edunvalvoja ei voi tehdä niitä hänen puolestaan. Vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä (tavanomaiset ostokset). Vajaavaltainen voinee tehdä myös avioehtosopimuksen. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut.

Lahja tai irtainta omaisuutta koskeva lahjanlupaus, joka on annettu vajaavaltaiselle ilman edunvalvojan myötävaikutusta, sitoo antajaa, jos vajaavaltainen on ymmärtänyt asian merkityksen. Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ole ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan. Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi tulee häntä sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa tai hän itse täysivaltaiseksi tultuaan sen hyväksyy. Jos vajaavaltainen on tehnyt oikeustoimen ilman tarvittavaa edunvalvojan suostumusta, on sillä, jonka kanssa sopimus tehtiin, oikeus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukaisesti täytetty. Jos se, jonka kanssa oikeustoimi tehtiin, tiesi toisen osapuolen olevan vailla oikeustoimikelpoisuutta, hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta vetäytyä sopimuksesta aikana, joka suostumuksen hankkimiselle on sovittu tai jonka sen saaminen kohtuudella kestää. Hän voi kuitenkin vetäytyä oikeustoimesta, jos hänellä oli aihetta olettaa, että vajaavaltaisella oli vajaavaltaisuudesta huolimatta oikeus sen tekemiseen. Vetäytymisestä on ilmoitettava vajaavaltaiselle tai hänen edunvalvojalleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa