Minilex - Lakipuhelin

Holhoustoimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhous tarkoittaa edunvalvontaa ja holhoustoimi edunvalvontatoimea kokonaisuutena. Sanaa "holhous" ei kuitenkaan varsinaisesti enää suosita, sillä sen koetaan antavan väärän kuvan edunvalvontatoimesta. Toimen tarkoitus ei ole "holhota" päämiestä, vaan varmistaa, että hänen oikeutensa tulevat turvatuksi mahdollisimman vähäisellä puuttumisella päämiehen elämään. Edunvalvontaa sääntelee laki holhoustoimesta.

Edunvalvontatoimen tarkoituksena on valvoa sellaisten henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Edunvalvontaviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto. Toimen sisällöstä ja sen kehittämisestä huolehtii oikeusministeriö, kun taas edunvalvontaviranomaisten hallinnollinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat sisäasiainministeriölle. Digi- ja väestötietovirasto pitää edunvalvojan toiminnan valvomiseksi ja kolmansien oikeuden turvaamiseksi valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä. Digi- ja väestötietovirasto vastaa rekisterin tietojen päivittämisestä ja päättää tietojen luovuttamisesta rekisteristä.

Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita asioita hoitaa edunvalvoja. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Myös sille, joka ei ole vajaavaltainen, voidaan määrätä edunvalvoja, jos hän tarvitsee tukea asioittensa hoitamisessa. Alaikäisen edunvalvojina ovat pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt. Holhousviranomaisen tehtävänä on valvoa edunvalvojien toimintaa. 

Edunvalvojan vaatimuksena on, että tämä on toimeen suostuvainen ja sopiva. Tämä voi olla esimerkiksi päämiehen läheinen henkilö tai vaihtoehtoisesti valtion virkamies, yleinen edunvalvoja. Edunvalvontavaltuutus on puolestaan valtakirja, jonka päämies voi tehdä siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitsee edunvalvontaa. Tällöin päämies saa määrätä edunvalvojansa ja tämän tehtävät sekä oikeudet itse. Valtuutus tulee voimaan Digi- ja väestötietoviraston vahvistaessa sen.

Vinkit

- Laki holhoustoimesta

- Holhoustoimi tarkoittaa edunvalvontatoimea kokonaisuutena

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa