Minilex - Lakipuhelin

Kehitysvammaisen oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa henkilön kykyä tehdä itseään sitovia oikeudellisia sitoumuksia, kuten sopimuksia. Tavallisesti henkilö saa oikeustoimikelpoisuuden täyttäessään 18 vuotta. Täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisuus voi kuitenkin olla rajoitettu muun muassa kehitysvammaisuuden vuoksi. Kehitysvammaisuus ei ole itsessään syy rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta, vaan tarkastelun kohteena on se, kykeneekö henkilö huolehtimaan itsestään. Jos täysi-ikäisen kehitysvammaisen henkilön oikeustoimikelpoisuutta rajoitetaan tai tämä julistetaan vajaavaltaiseksi, tehdään se aina tuomioistuimen toimesta.

Kehitysvammaisen henkilön, joka ei kykene itse huolehtimaan asioistaan, taloudellisia ja muita asioita hoitaa hänen edunvalvojansa. Mikäli katsotaan, että edunvalvojan määrääminen yksin ei riitä turvaamaan tämän varallisuusasemaansa, toimeentuloansa tai muita tärkeitä etuja, voi tuomioistuin määrätä, että kehitysvammainen henkilö voi tehdä tiettyjä oikeustoimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoastaan yhdessä edunvalvojan kanssa, taikka että hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä niitä edes yhdessä edunvalvojan kanssa.

Henkilö voidaan myös äärimmäisissä tilanteissa julistaa tuomioistuimen toimesta vajaavaltaiseksi, jolloin hän menettää kokonaan oikeustoimikelpoisuutensa. Vajaavaltaiseksi ei kuitenkaan saa julistaa ketään, jos lievemmät keinot ovat riittäviä. Vajaavaltaisen kelpoisuus määrätä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut tai jonka edunvalvoja on antanut hänen vallittavakseen, ei ole rajoitettu, vaan hän saa määrätä siitä omaisuudesta vapaasti. Vajaavaltainen voi myös tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. 

Kehitysvammaisten henkilöiden tarvetta edunvalvojaan tai oikeustoimikelpoisuuden rajoitukseen on arvioitava aina tapauskohtaisesti. Mikäli kehitysvammaisen henkilön kyky huolehtia itse omista taloudellisista ja muista eduistaan ei ole alentunut, ei silloin ole tietenkään syytä rajoittaa tämän oikeustoimikelpoisuuttakaan. Arviointiin vaikuttaa henkilön tosiasiallinen kyky huolehtia itsestään, eikä pelkkä kehitysvammaisuus itsessään ole syy rajoittaa oikeustoimikelpoisuutta.

Vinkit

- Pelkkä kehitysvammaisuus ei itsessään ole syy rajoittaa oikeustoimikelpoisuutta

- Oikeustoimikelpoisuuden aviointiin vaikuttaa henkilön tosiasiallinen kyky huolehtia itsestään ja asioistaan

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa