Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltainen tarvitsee edustajan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilö voi olla vajaavaltainen ikänsä puolesta tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Alaikäiset ovat vajaavaltaisia suoraan lain nojalla. Vajaavaltainen tarvitsee itselleen edustajan valvomaan etujensa toteutumista oikeustoimissa, kuten sopimusten tekemisessä ja perinnönjaossa. Vajaavaltaisen edustajana toimii lakimääräinen edunvalvoja, yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö.

Lakimääräinen edunvalvoja tarkoittaa alle 18-vuotiaan yhtä tai useampaa huoltajaa, joka suoraan lain perusteella on lapsensa edunvalvoja. Tuomioistuin voi vapauttaa alaikäisen huoltajan edunvalvojan roolista mikäli siihen on aihetta. Tällöin lapselle on määrättävä muu edunvalvoja, ellei se ole tarpeetonta. Yksikin vanhempi riittää lapsensa edunvalvojaksi, joten muun edunvalvojan määrääminen toisen huoltajan ohelle ei välttämättä ole tarpeen.

Tuomioistuimen vajaavaltaiselle määräämä edunvalvoja on usein niin sanottu yleinen edunvalvoja. Yleinen edunvalvoja on edunvalvontatoimiston tai muun palveluntarjoajan kautta palkattava edustaja, joka suostuu tehtävään. Vajaavaltaiseksi julistetun edunvalvojaksi voidaan määrätä myös tälle tuttu henkilö, mikäli ehdotettu henkilö on esteetön ja suostuu toimimaan edunvalvojana. Henkilön on oltava muutenkin sopiva edustamaan vajaavaltaista.

Vajaavaltaisen edustaminen on mahdollista järjestää edunvalvontavaltuutuksen avulla. Valtuutuksessa henkilöt sopivat siitä, että valtuutettu hoitaa valtuuttajan taloudellisia asioita, jos valtuuttaja esimerkiksi sairauden tai korkean iän vuoksi tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaa. Edunvalvontavaltuuus laaditaan nimenomaan omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoitamista varten. Myös vajaavaltaisen valtuuttama yksityishenkilö voi siten olla vajaavaltaisen tarvitsema edustaja.

Yleisen ja lakimääräisen edunvalvojan toimivalta riippuu laista. Edunvalvojaksi valtuutettu taas saa toimia valtuuttajan kanssa tehdyn sopimuksen sallimissa rajoissa. Edunvalvojan toimivallan väärinkäyttö tai ylittäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen päämiestä kohtaan tai muihin seurauksiin.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa