Minilex - Lakipuhelin

vajaavaltainen perunkirjoituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäiset lapset voivat usein olla osakkaina kuolinpesässä. Pääsääntöisesti osakas saa itse olla mukana kuolinpesän hallinnossa osallistumassa kuolinpesää ja sen omaisuutta koskevaan päätöksentekoon. Alaikäiset ovat muun muassa perinnönjakotilanteessa kuitenkin Suomen oikeudessa vajaavaltaisia, eli heillä ei ole oikeutta määrätä tietyistä oikeustoimista.

Kun alaikäinen on samalla edunvalvonnan alainen, häntä edustaa hänen edunvalvojansa, eli huoltaja taikka vanhempi. Joskus edunvalvoja voi olla esteellinen edustamaan vajaavaltaista perinnönjaossa. Esteellisyys tosin koskee käytännössä tilanteita, joissa edunvalvoja ja päämies ovat saman kuolinpesän osakkaita (esimerkiksi sisko on määrätty veljen edunvalvojaksi. Tällöin on määrättävä edunvalvojalle sijainen) ja tilanne on harvemmin läsnä alaikäisen tapauksessa. Toisaalta edunvalvonnassa perinnönjaossa kyseeseen voi tulla eturistiriita silloin, kun alaikäisten sisarusten edunvalvojana on heidän vanhempansa. Tällöinkin on määrättävä edunvalvojan sijainen. Jos eturistiriitaa sisarusten välillä ei ole esimerkiksi sen vuoksi, että molempien etu on todistettavasti ja objektiivisesti otettu huomioon, edunvalvoja voi toimia sisarusten edunvalvojana eikä sijaista tarvita. Edunvalvoja ei kuitenkaan saa itse olla osakkaana kuolinpesässä.

Edunvalvoja ei kuitenkaan saa edustaa päämiestään tai päämiehiään perinnönjaossa, jos kuolinpesän osakkaana on edunvalvojan oma puoliso tai lapsi taikka lapsen puoliso tai edunvalvojan puolison lapsi tai tämän puoliso. Myös muiden sukulaisten osakkuus kuolinpesässä voi aiheuttaa edunvalvojan esteellisyyden.

Lakimiehemme neuvovat edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa