Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaiseksi hakeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilanteessa, jossa henkilö ei enää kykene huolehtimaan itsestään ja itseään koskevista asioista, on hänelle mahdollista määrätä edunvalvoja. Edunvalvoja on henkilö, joka huolehtii edellämainitussa tilanteessa olevasta henkilöstä eli päämiehestä. Jos on olemassa vaara, että esimerkiksi sairas tai vanha henkilö omilla toimillaan aiheuttaa itselleen taloudellisia vaikeuksia tai että muut henkilöt käyttävät häntä hyväkseen, voidaan käräjäoikeuden päätöksellä edunvalvonnan lisäksi määrätä, ettei henkilö saa itse tehdä esimerkiksi suuria ostoksia tai tilaussopimuksia. Tätä kutsutaan henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamiseksi.

Äärimmäisessä tapauksessa käräjäoikeus voi julistaa henkilön vajaavaltaiseksi, jolloin hän menettää kokonaan oikeutensa hoitaa asioitaan. Edunvalvoja huolehtii tällöin kaikista vajaavaltaisen asioista. Vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen toimintakelpoisuuden rajoittamisen muoto, ja se on paljon radikaalimpi kuin tavallinen toimintakelpoisuuden rajoittaminen. Toisaalta se voi olla ainoa keino suojata sellaista henkilöä, joka ei laisinkaan kykene huolehtimaan itsestään.

Vaikka edunvalvojaa voidaan hakea holhousviranomaiselta, tapahtuvat toimintakelpoisuuden rajoittaminen sekä vajaavaltaiseksi julistaminen aina tuomioistuimessa. Vajaavaltaiseksi hakeminen on siis tehtävä päämiehen alueen käräjäoikeudelle. Henkilön hakeminen vajaavaltaiseksi voi tapahtua hänen edunvalvojansa, vanhempiensa tai muiden todella läheisten henkilöidensä aloitteesta. Lisäksi vajaavaltaiseksi hakeminen voi tapahtua myös henkilön itsensä toimesta.

Lakimiehemme neuvovat edunvalvontaan liittyvissä tilanteissa.

Vinkit

- Vajaavaltaiseksi hakemisen voi tehdä henkilö itse, tämän edunvalvoja tai tälle erityisen läheinen henkilö taikka perheenjäsen

Varoitukset

- Vaikka holhousviranomainen päättää useista edunvalvontaan liittyvistä asioista, julistaa vajaavaltaisuudesta aina tuomioistuin

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa