Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö voi itse antaa oikeudellisesti sitovia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan oikeuksia tai velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopimuksen solmimista. Suomen lain mukaan oikeustoimikelpoisia ovat kaikki 18-vuotiaat, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt ja sellaiset, joiden oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu, ovat vajaavaltaisia. Oikeustoimikelvottoman eli vajaavaltaisen henkilön puolesta toimii hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojana toimii yleensä hänen huoltajansa ja täysi-ikäisen vajaavaltaisen edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa siihen suostumuksensa.

Oikeushenkilöt, eli esimerkiksi erilaiset yhtiöt ja yritykset saavat oikeustoimikelpoisuuden, kun ne perustetaan. Tällöin oikeustoimikelpoisuus perustuu niiden eri toimielinten toimintaan.

Oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa tuomioistuimessa, jos täysi-ikäinen henkilö on kykenemätön huolehtimaan omista asioistaan. Tällöin tuomioistuin voi päättää, että kyseinen henkilö voi tehdä tiettyjä oikeustoimia ainoastaan yhdessä edunvalvojansa kanssa, että hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia lainkaan, taikka että hänet julistetaan kokonaan vajaavaltaiseksi. Tuomioistuimen tulee myös päätöksessään määrätä edunvalvoja sille, jonka oikeustoimikelpoisuutta rajoitetaan.

Oikeustoimikelvottomat eli vajaavaltaiset henkilöt eivät lähtökohtaisesti saa itse vallita omaisuuttaan tai tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Jos vajaavaltainen tekee oikeustoimen, johon hänellä ei ole oikeutta, se ei sido häntä. Vajaavaltaiset voivat kuitenkin tehdä sitovasti oikeustoimia, jotka ovat tavanomaisia ja vähäisiä. On myös huomattava, että vajaavaltainen on oikeutettu määräämään siitä omaisuudesta, jonka on omalla työllään ansainnut. Käytännössä esimerkiksi alaikäisellä on oikeus määrätä itse (kesätyöllä) ansaitsemastaan palkasta. 

Vinkit

- Oikeustoimilla tarkoitetaan kaikkia sitovia oikeudellisia tahdonilmaisuja, joilla perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan henkilöä koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia, esimerkiksi sopimukset

- Jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö on oikeustoimikelpoinen, jollei hänen kelpoisuuttaan ole nimenomaisesti rajoitettu

- Myös alle 18-vuotias on oikeustoimikelpoinen tiettyihin, vähäisempiin oikeustoimiin

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa