Minilex - Lakipuhelin

Tosiasiallinen oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö voi itse määrätä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja tehdä oikeustoimia. Ollakseen oikeustoimikelpoinen henkilön on myös tosiasiallisesti oltava kykeneväinen tekemään oikeustoimia ja ymmärtämään niiden vaikutukset ja seuraukset.

Kun henkilö on tosiasiallisesti oikeustoimikelpoinen, hän ymmärtää tekemänsä oikeustoimen tarkoituksen, sisällön ja sen merkityksen itselleen. Hän osaa tällöin rationaalisesti arvioida oikeustoimen vaikutuksia sekä harkita sitä, onko oikeustoimi hänen kannaltaan järkevä. Jos henkilö on tosiasiallisesti oikeustoimikelpoisena myymässä esimerkiksi kiinteistöään, hän pystyy käsittämään kaupanteon eri vaiheet ja ymmärtää myynnin seuraukset.

Oikeustoimikelpoisuutta heikentäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi psyykkiset häiriöt tai eriasteiset aivovammat. Hyvin yleinen oikeustoimikelpoisuuteen vaikuttava ja sitä heikentävä tekijä on henkilön muistisairaus, esimerkiksi Alzheimerin tauti. On huomattava, että henkilö voi kuitenkin olla kykeneväinen tekemään joitain oikeustoimia silloinkin, kun hänen oikeustoimikelpoisuutensa on joiltain osin rajoitettua. Henkilö voi selvitä vaivatta päivittäisistä, vähäisemmistä oikeustoimista, kuten kaupassa käynnistä ja laskujen maksamisesta ja vain suuremmat oikeustoimet on hänen osaltaan hoidettava yhdessä edunvalvojan kanssa tai edunvalvojan toimesta.

Oikeudellisen toimintakyvyn arviointi onkin syytä tehdä tapauskohtaisesti ja se on suhteutettava kyseessä olevan oikeustoimen merkitykseen. Tosiasiallisesta ymmärryskyvyn heikentymisestä tai sen puutteesta seuraa kuitenkin tosiasiallinen oikeustoimikelvottomuus. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa