Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuus ja valtakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtakirjalla henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tai useampia henkilöitä hoitamaan omia asioitaan. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi itse määrätä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä tehdä oikeustoimia. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi siten myös pätevästi tehdä valtakirjoja, joilla hän antaa toiselle ihmiselle valtuuden hoitaa asioitaan. Valtakirjan avulla oikeustoimikelpoinen henkilö antaa toiselle ihmiselle valtuuden suorittaa toimia, jotka muutoin olisivat ainoastaan valtuuttajan tehtävissä.

Valtakirjoja voi olla monenlaisia. Henkilö voi tehdä valtakirjan koskemaan ainoastaan tiettyjä tehtäviä, kuten esimerkiksi asiointia viranomaisissa. Valtakirja voi myös koskea kaikkia henkilön juoksevien asioiden hoitamista tai vaikka vain yhden tietyn oikeustoimen, kuten asunnon myymistä. Valtakirjan voi tehdä esimerkiksi silloin, jos henkilö on matkustamassa pidemmäksi aikaa ulkomaille ja haluaa antaa jollekin muulle valtuuden hoitaa kotimaassa sellaisia asioita, joiden hoitamiseen vaaditaan valtakirja, jos henkilö itse ei pääse paikalle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vakuutus- ja pankkiasioiden hoito. Valtakirjan pätevyydestä ei yleensä tule epäilystä silloin, kun siihen on tarkasti merkitty sen voimassaoloehdot.

Valtakirjassa voidaan määrätä tarkoin myös se, missä tilanteissa se on voimassa. Se voidaan määritellä olemaan voimassa aina, kun henkilö on itse estynyt tulemaan paikalle tai tulemaan voimaan vasta silloin, kun henkilö on esimerkiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden myötä tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Valtakirjassa voidaan myös määritellä valtakirjan voimassaolon kesto, eli onko se voimassa toistaiseksi vai esimerkiksi juuri henkilön ulkomailla olon ajan.

Myös edunvalvontavaltuutus toteutetaan valtakirjalla ja sen oikeustoimikelpoinen henkilö voi halutessaan tehdä missä vaiheessa tahansa. Edunvalvontavaltuutuksen tekemisellä henkilö varautuu mahdolliseen tulevaan tilanteeseen, jolloin hän ei enää ole kykeneväinen hoitamaan omia asioitaan. Valtakirja tulee siten voimaan vasta silloin, kun henkilö ei tosiasiallisesti enää voi huolehtia omasta edustaan ja valtakirjan voimassaolo vaatii holhousviranomaisen vahvistuksen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa