Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta eli alaikäistä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen taloudellisia asioita hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti hänen huoltajansa, kun taas täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt.

Pääsääntöisesti vajaavaltaisella ei ole oikeutta vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella on kuitenkin vähimmäisoikeustoimikelpoisuus. Näin ollen vajaavaltainenkin voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tällaisina tavanomaisina ja vähäisinä oikeustoimina pidetään esimerkiksi arkisten kulutushyödykkeiden ostamista. Lisäksi vajaavaltaisella on oikeus määrätä myös siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on hänen käyttövaroikseen jättänyt.

Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ole ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan. Oikeustoimi tulee kuitenkin vajaavaltaista sitovaksi, jos hänen edunvalvojansa tai hän itse täysivaltaiseksi tultuaan sen hyväksyy.

Jos vajaavaltainen on tehnyt oikeustoimen ilman tarvittavaa edunvalvojan suostumusta, on sillä, jonka kanssa sopimus tehtiin, oikeus vetäytyä sopimuksesta niin kauan kuin sopimusta ei ole hyväksytty tai asianmukaisesti täytetty. Sopimus katsotaan asianmukaisesti täytetyksi silloin, kun sovittu suoritus on annettu siten, että sitä ei voida vaatia takaisin.

Mikäli edunvalvoja ei hyväksy oikeustoimea, jonka vajaavaltainen on tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, on kummankin osapuolen palautettava, mitä hän oikeustoimen perusteella on vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan korvausta yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on ollut hänen hyödykseen.

Silloin, kun oikeustoimen kumpikin osapuoli on vajaavaltainen eikä sopijapuoli voi palauttaa sitä, minkä hän on oikeustoimen perusteella vastaanottanut, sopijapuolen on suoritettava korvauksena määrä, jota voidaan pitää kummankin osapuolen kannalta kohtuullisena.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa