Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelvottoman edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakimääräinen edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle henkilölle, joka on esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi kykenemätön huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Edunvalvojan määrääminen on kuitenkin viimesijainen keino suojata henkilöä ja tämän omaisuutta, joten siihen turvaudutaan vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuksi muulla tavoin. Edunvalvojan määrääminen ei rajoita henkilön yleistä toimintavapautta, mutta voi rajoittaa henkilön mahdollisuutta tehdä esimerkiksi kauppakirjaa, testamenttia tai omaisuuden vaihdantaa. Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa myös yksittäisenkin asian hoitamista varten.

Edunvalvonnan tarpeen selvittää holhousviranomainen henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella. Edunvalvonnan tarpeen arvioinnissa lääkärinlausunnolla on keskeinen merkitys arvioitaessa, onko henkilö kykenevä huolehtimaan itsestään ja varallisuudestaan. Jos edunvalvojan määrääminen on tarpeen, määrää holhousviranomainen edunvalvojan tilanteissa, joissa henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä. Jos toinen henkilö on hakenut edunvalvojaa, tekee holhousviranomainen hakemuksen tuomioistuimelle edunvalvojan määräämiseksi. Edunvalvoja määrätään tehtävään toistaiseksi tai määräajaksi. 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa