Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonta perustuu sellaisen henkilön omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoitamiseen, joka ei itse kykene siihen. Henkilö voi olla vajaavaltainen joko alaikäisyytensä perusteella tai tuomioistuimen määräyksen johdosta. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan tai tehdä merkittäviä oikeustoimia. Vajaavaltaisen omaisuus on edunvalvojan vastuulla ja vallinnassa.

Vallinta tarkoittaa oikeutta pitää omaisuutta hallussa ja käyttää sitä. Vajaavaltaisen omaisuuden omistusoikeus kuuluu vajaavaltaiselle itselleen, mutta vallintaoikeus on edunvalvojalla. Edunvalvoja saa siten pitää hallussaan vajaavaltaisen omaisuutta ja tehdä sitä koskevia oikeustoimia vajaavaltaisen puolesta. Edunvalvoja saa käyttää omaisuutta päämiehensä puolesta lain asettamissa rajoissa.

Vallinnanrajoitukset eivät ole edunvalvonnassa poikkeuksettomia. Vajaavaltaisella on ensinnäkin niin sanottu minimioikeustoimikelpoisuus. Sen mukaan vajaavaltaisella on oikeus tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Vajaavaltainen saa siten käyttää omaisuuttaan esimerkiksi normaalien käyttötavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Arvoltaan merkittävä kauppa, johon vajaavaltaisella ei ollut valtuuksia, voi myöhemmin peruuntua.

Vajaavaltaisella on lisäksi oikeus vallita sellaista omaisuutta, jonka hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. Oikeus kohdistuu myös tällaisen omaisuuden mahdolliseen tuottoon ja sijaan tulevaan omaisuuteen. Alaikäinen tai vajaavaltaiseksi julistettu voi periaatteessa tienata työllään suuriakin summia, minkä vuoksi edellä mainittuun oikeuteen liittyy rajoitus. Jos vajaavaltainen käyttää työllään ansaitsemia varoja selvästi oman etunsa vastaisesti tai tilanteessa on ilmeinen vaara tähän, voi edunvalvoja ottaa hoitaakseen vajaavaltaisen tällaista omaisuutta. Haltuunotto edellyttää, että se on tarpeen vajaavaltaisen edun suojaamiseksi. Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan vajaavaltaisen työansioiden vallintaan.

Vajaavaltaisen omaisuudesta huolehtimiseen liittyy paljon vastuuta. Edunvalvoja on velvollinen korvaamaan tahallisen tai tuottamuksellisen vahingon, jonka työssään aiheuttaa vajaavaltaiselle. Myös kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon korvaamisvastuu kuuluu edunvalvojalle, vaikka vahinko olisi aiheutunut toimimisesta päämiehen lukuun.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa