Minilex - Lakipuhelin

Rajoitettu oikeustoimikelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti täysi-ikäinen ihminen on oikeustoimikelpoinen. Henkilöä, jolla ei ole oikeustoimikelpoisuutta, kutsutaan vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisella voi kuitenkin olla myös vain rajoitettu oikeustoimikelpoisuus. Rajoitettu oikeustoimikelpoisuus on alaikäisellä sekä täysi-ikäisellä, jonka toimikelpoisuutta tuomioistuin on rajoittanut. 

Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan kelpoisuutta tehdä itseään sitovia oikeustoimia, kuten sopimuksia. Henkilön, jonka oikeustoimikelpoisuus on rajoitettu, taloudellisia ja muita asioita hoitaa tämän edunvalvoja. Vajaavaltainen voi kuitenkin tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitýkseltään vähäisiä. Alaikäisellä on myös oikeus määrätä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.

Oikeustoimikelpoisuuden rajoituksen tarkoituksena on suojata henkilöä esimerkiksi omaisuutensa luovuttamiselta tai myymiseltä pilkkahintaan. Rajoitus tehdään aina kohteen edun mukaisesti ja tämän hyväksi.

Alaikäisellä on rajoitettu oikeustoimikelpoisuus jo pelkän ikänsä vuoksi. Tuomioistuin voi rajoittaa täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisuutta, mikäli hän on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa. Tuomioistuin voi päättää, että hän saa tehdä tiettyjä oikeustoimia ainoastaan edunvalvojan kanssa tai että hänellä ei ole kelpoisuutta tehdä ollenkaan tiettyjä oikeustoimia tai määrätä tietystä omaisuudesta. Äärimmäisin rajoitus täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisuuteen on se, että hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. Ketään ei kuitenkaan saa julistaa vajaavaltaiseksi, mikäli lievemmät toimenpiteet ovat riittäviä hänen etujensa turvaamiseksi. 

Päätös oikeustoimikelpoisuuden rajoittamisesta on voimassa toistaiseksi tai päätöksessä asetetun määräajan riippuen kohdehenkilön suojan tarpeesta.

Vinkit

- Rajoitettu oikeustoimikelpoisuus on alaikäisillä sekä henkilöillä, joiden kelpoisuutta on nimenomaisesti rajoitettu

- Täysi-ikäisen oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa vain, jos asianomainen henkilö on kykenemätön huolehtimaan taloudellisita asioistaa ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut etunsa vaarantuvat tästä syystä

Varoitukset

- Kenenkään oikeustoimikelpoisuutta ei voida rajoittaa, jos hänen etunsa voidaan turvata lievemmillä toimenpiteillä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa