Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen kuuleminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltainen on vajaavaltaiseksi tuomioistuimen päätöksellä julistettu tai alaikäinen. Vajaavaltainen katsotaan kykenemättömäksi täysipainoisesti huolehtimaan omista asioistaan ja tarvitsee siten edunvalvojan. Vajaavaltaisuus voi johtua esimerkiksi voimakkaasti heikentyneestä terveydentilasta. Alaikäisen edunvalvojana toimivat hänen huoltajansa eli yleensä vanhemmat. Täysi-ikäiselle vajaavaltaiselle edunvalvojan määrää tuomioistuin. Vajaavaltaisen kuulemisesta eri tilanteissa on säädetty laissa. Vaikka vajaavaltainen katsotaan vain hyvin rajoitetusti kelpoiseksi tekemään oikeustoimia, vajaavaltaisen mielipidettä on kysyttävä eri tilanteissa.

Ensinnäkin vajaavaltaisen mielipide ja vastustus vaikuttavat siihen, voidaanko edunvalvoja yleensä määrätä. Vajaavaltaista on kuultava asiassa, joka koskee edunvalvojan määräämistä. Riittävää on se, että tilaisuus kuulemiselle varataan. Kirjallinen kuuleminen yleensä riittää, mutta vajaavaltaista voidaan kuulla tuomioistuimessa myös suullisesti.

Edunvalvoja voidaan määrätä vajaavaltaisen vastustuksesta huolimatta, jos vastustamiselle ei hänen tilansa ja edunvalvonnan tarve huomioon ottaen ole riittävää aihetta. Jos vajaavaltainen vastustaa edunvalvojan määräämistä, tuomioistuin tutkii vastustuksen perusteet.

Edunvalvojan tehtäviin pääsääntöisesti kuuluu vajaavaltaisen taloudellisista asioista huolehtiminen. Alaikäisen edunvalvonta on luonteeltaan hieman erilaista, koska huoltajien toimivalta lähtökohtaisesti on laajempaa.  Täysi-ikäinen, vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Hoitaessaan vajaavaltaisen taloudellisia asioita edunvalvojan tulisi tilanteesta ja vajaavaltaisen tilasta riippuen kuulustella vajaavaltaisen mielipidettä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Edunvalvojan tulee tiedustella päämiehensä mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei ole tarpeellista, jos päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Riippuen siitä, onko vajaavaltaisen edunvalvonnan tarve selvästi pysyvää vai ei, vajaavaltaisen mielipidettä edunvalvonnan jatkumisen tarpeellisuudesta on tiedusteltava tietyn ajan kuluttua edunvalvonnan alkamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa