Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltainen ja vahingonkorvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisia ovat alaikäiset sekä tuomioistuimen vajaavaltaisiksi julistamat täysi-ikäiset henkilöt. Vahingonkorvauksessa on kyse henkilön velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko vahingonkärsijälle. Vajaavaltaisella on rajoitettu oikeudellinen toimintakyky, joka on erotettavissa henkilön oikeudellisesta vastuunalaisuudesta. Lähtökohtaisesti henkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vajaavaltaisen henkilön korvausvastuuta arvioidaan kuitenkin lievemmin.

Mikäli vahingon on aiheuttanut alle 18-vuotias henkilö, on hän velvollinen korvaamaan aihettamastaan vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingonkärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen on kohtuullista. Myös täysi-ikäisen vajaavaltaisen henkilön korvausvastuuta arvioitaessa otetaan huomioon kohtuullisuusperusteet. Jos täysi-ikäinen henkilö on vajaavaltaisuudestaan huolimatta pystynyt ymmärtämään tekojensa seuraukset, ei korvausvastuuta ole syytä arvioida lievemmin.

Vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa vajaavaltaisten osalta on ensin arvioitava sitä, voidaanko henkilön toimintaa pitää huolimattomana ottaen huomioon henkilön alentunut käyttäytymisvaatimus. Mikäli henkilön voidaan katsoa toimineen huolimattomasti alentuneesta käyttäytymisvaatimuksesta huolimatta, on vahingonkorvauksen määrää myös arvioitava lievempien perusteiden mukaan. Vahingonkorvausvastuulla ei ole mitään alaikärajaa, joten hyvinkin nuori henkilö voi joutua korvausvastuuseen. Myöskin täysi vahingonkorvausvastuu voi tulla kyseeseen alaikäisen tahallisesti tekemän rikoksen vuoksi. Tällöin edellytetään vähintään 15 vuoden ikää, joka on rikosoikeudellisen vastuun ikäraja. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa